دکتر محمدرضا نصری

 • تحصیلات: دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • ایمیل: -
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -بیش از بیست سال سابقه کار آزمایشگاهی در بخش های مختلف
  -تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و کازرون به مدت 6 سال
  - برگزیده پوستر برتر در کنگره بین المللی میکروبیولوژی کرمانشاه
  -ارائه سمینار آموزشی در اداره نظارت بر مواد غذایی استان اصفهان(بیوتروریسم و راههای مقابله با ان-توکسین های باکتریایی-گیاهان سمی و ...)
 • سمت: مسئول کنترل جواب ها در آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

/Asset/ourteam/ourteam/LTH.2018-3906.1656.1663-1.pdf

/Asset/ourteam/ourteam/67940-1860-3122-13-383.pdf