کووید 19 واختلال در قدرت باروری مردان

شواهد زیادی نشان می دهد که کروناویروس می تواند قدرت باروری را مختل کند.

 در مطالعه کنونی، محققان میزان پروتئین را در مایع منی مردانی که از کووید 19 بهبود یافته بودند، تجزیه و تحلیل کردند.نتایج نشان داد که حتی بیماری خفیف یا متوسط می‌تواند سطح پروتئین‌های مربوط به عملکرد تولیدمثل مردان را تغییر دهد.اگرچه کروناویروس عمدتاً بر سیستم تنفسی تأثیر می‌گذارد، اما ویروس و واکنش بدن به آن، به سایر بافت‌ها نیز آسیب می‌رساند. شواهد اخیر نشان می‌دهد که عفونت کووید 19 می‌تواند باروری مردان را کاهش دهد و این ویروس در اندام‌های تناسلی مردانه شناسایی شده است.در این مطالعه، محققان میزان پروتئین‌های مایع منی مردان سالم و افرادی را که قبلاً موارد خفیف یا متوسط کووید 19 داشتند، مقایسه کنند.محققان نمونه‌های منی 10 مرد سالم و 17 مردی را که اخیراً از کووید 19 بهبود یافته بودند، تجزیه و تحلیل کردند. هیچ یک از مردان، که بین 20 تا 45 سال سن داشتند، سابقه قبلی ناباروری نداشتند.تیم تحقیق دریافت که در مردان بهبودیافته تعداد و تحرک اسپرم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تعداد اسپرم‌های شأن کمتر از مردانی بود که کووید 19 نداشتند.هنگامی که محققان پروتئین‌های مایع منی را تجزیه و تحلیل کردند، 27 پروتئین را در سطوح بالاتر و 21 پروتئین را در سطوح پایین‌تر در مردان بهبودیافته از کووید 19 در مقایسه با گروه کنترل پیدا کردند.بسیاری از پروتئین‌ها در عملکرد تولیدمثل نقش دارند. دو مورد از پروتئین‌های مرتبط با باروری، سمنوژلین 1 و پروزاپوزین، در مایع منی گروه بهبودیافته از کووید 19 کمتر از نیمی از سطح خود نسبت به گروه کنترل بودند.به گفته محققان، این یافته‌ها نشان می‌دهد که کروناویروس اثرات مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت باروری مردان دارد که پس از بهبودی باقی می‌ماند.با این حال، آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که باید مطالعات بزرگ‌تری برای تأیید این یافته‌ها انجام شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/22
تعداد بازدید: 818