ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی با ترکیبات موجود در دهان شویه ها

محققان می گویند وجود تریکلوسان در محصولات بهداشت خانگی باعث افزایش قابل توجهی در باکتری های مقاوم می شود.

 مطالعات نشان می‌دهد ترکیبات ضد باکتریایی موجود در محصولات مصرفی می‌توانند باعث ایجاد میکروب‌های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های خطرناک شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که تریکلوسان، یک ماده شیمیایی ضد میکروبی موجود در خمیر دندان و دهانشویه ها، ممکن است اثربخشی برخی از داروهای آنتی بیوتیک و همچنین التهاب روده‌ای را کاهش دهد . نتایج یک مطالعه بر روی موش‌ها نشان داد که برخی از آنزیم‌های میکروبی روده‌ای می‌توانند سمیت تریکلوز را در روده ایجاد کنند. به گفته محققان، این روند می‌تواند باعث آسیب به روده و همچنین بروز علائم کولیت روده ، یک نوع بیماری التهابی روده شود. علاوه بر این، مطالعه دیگری در سال 2019 نشان داد که وجود تریکلوسان در جریان خون موجب تأثیر کمتر آنتی بیوتیک های ضد باکتری می‌شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/23
تعداد بازدید: 368