حس بویایی و تعادل رژیم غذایی

پژوهشگران آمریکایی دریافتند حس بویایی در رژیم غذایی، تعادل ایجاد می‌کند.

 در تحقیقاتی که اخیرا منتشر شد از یک گروه داوطلب خواسته شد در ۲وعده، دو نوع غذا را مصرف کنند. در یک وعده تنها عملکرد حس بویایی داوطلبان ارزیابی و در هنگام صرف وعده غذایی دیگر با استفاده از فناوری ام آر آی از مغز داوطلبان تصویربرداری شد.
بر اساس نتایج این تحقیقات، بلافاصله پس از صرف یک وعده غذایی، میزان حساسیت بویایی نسبت به رایحه مواد غذایی کاهش می‌یابد، در حالی که حساسیت آن نسبت به سایر رایحه‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند. بدین ترتیب عملکرد حس بویایی به طور کلی تغییر نمی‌کند اما میزان اشتهای شخص برای صرف مواد غذایی بیشتر، کاهش می‌یابد.
محققان برای اطمینان از درستی این تحقیق ، اسکن‌های مغزی که نشان‌دهنده فعالیت بخش‌های مختلف مغز هستند را با داده‌های حاصل از حس بویایی قبل و بعد از صرف یک وعده غذایی مقایسه کردند. در نتیجه این بررسی مشخص شد همانطور که حس بویایی در انتخاب یک وعده غذایی تاثیر دارد، خوردن مواد غذایی نیز بر حس بویایی اثرگذار است و ازاین طریق می‌توان به رژیم غذایی متعادل دست یافت.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/08
تعداد بازدید: 263