مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوو پارس بزودی پایان می‌یابد

معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی: در چند روز آینده با اتمام تزریق دز دوم واکسن رازی کوو پارس به تمام داوطلبان، این مرحله کارآزمایی بالینی هم به پایان می‌رسد.

همه داوطلبان این مرحله دز اول واکسن را دریافت کردند و ۳۸۰ نفر هم تا ۳۰ تیرماه دز دوم واکسن را دریافت کردند. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خاطرنشان کرد: گزارش اولیه مرحله دوم کارآزمایی بالینی تا آخر هفته به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد. پیش بینی می شود هفته سوم یا چهارم مرداد ماه امسال مرحله سوم کارآزمایی این واکسن آغاز خواهد شد. سناریو برای مرحله سوم تست بالینی واکسن مشخص شده که امید است با مجوز مسئولان این مرحله هم با موفقیت پشت سر گذاشته شود.
تولید حداقل یک میلیونی واکسن رازی کوو پارس از شهریور ۱۴۰۰
 معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی: پیش بینی می شود از شهریور ماه تولید حداقل یک میلیون دز واکسن رازی کوو پارس انجام شود.  بخش عمده ای از شرایط تولید این واکسن فراهم شده و مابقی هم به زودی فراهم می شود. در کنار سایر تولیدکنندگان داخلی در تلاش هستیم بخش عمده ای از نیاز کشور به واکسن کرونا را برطرف کنیم. واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا است که مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت و سخت ترین پروتکل های داخلی درحال ساخت است. این موسسه از روش پروتئینی نوترکیب که از ایمن ترین واکسن ها است، برای تولید آن استفاده کرده است.

تاریخ انتشار : 1400/05/05
تعداد بازدید: 319