میزان غذای انسان‌ها در طول عمر

بخش قابل توجهی از عمر انسان صرف غذا خوردن می‌شود.

 تقریبا هیچ کدام از ویتامین‌ها در بدن تولید نمی‌شود و انسان‌ها باید با خوردن مواد غذایی این عناصر مغذی را تأمین کنند. از همین رو نوع مواد خوراکی مصرفی تأثیر زیادی بر سلامتی انسان دارد. به طور کلی انسان‌ها بخش زیادی از عمر خود را صرف غذا خوردن می‌کنند. هر کدام از مواد غذایی تأثیر متفاوتی در بدن دارند و همه عناصر مغذی تنها در یک نوع خوراکی وجود ندارد. در واقع هر فرد در طول روز باید برنامه غذایی متنوعی داشته تا نیاز بدن به انواع ویتامین‌ها و مواد ضروری برای رشد تأمین گردد. اگرچه انسان‌ها با توجه به سن، سبک زندگی، وضعیت جسمانی و محیط جغرافیایی رژیم غذایی متفاوتی دارند ولی هیچ انسانی در سراسر دنیا بدون غذا خوردن زنده نمی‌ماند. طبق تحقیقاتی دانشمندان هر انسان حدود ۵ سال از عمر خود را صرف غذا خوردن می‌کند که به طور دقیق تر زمانی در حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ دقیقه از تمام عمر به غذا خوردن اختصاص می‌یابد. بدون شک اکثر مردم جهان به مدت زمان غذا خوردن روزانه خود و مجموع آن در هفته و ماه و سال توجه نمی‌کنند ولی همین فعالیت بازه زمانی قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بدن انسان مملوء از شگفتی است و دریافت این حجم از غذا و هضم آن به صورت خودکار یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز بدن است.

تاریخ انتشار : 1400/04/17
تعداد بازدید: 1141