دکتر احمد شکری

 • تحصیلات: دکترای سم شناسی، دانشگاه تهران
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -مسئول آزمایشگاه سم شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی پارسه تهران
  -مسئول آزمایشگاه سم شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی زنجان
  -مسئول دپارتمان سم شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل اصفهان
  -همکار و محقق پزشکی قانونی کشور از سال92
  -عضو انجمن سم شناسی و مسمومیتهای ایران
  -عضو کمیته پژوهشی پزشکی قانونی
  -استاد مشاور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
  -مدرس دوره های آموزشی توکسیکوژی و آنالیز دستگاهی دانشگاه ازاد
  -مدرس دوره های آموزشی آزمایشگاه سم شناسی ،انالیزدستگاهی HPLC,GC-MS, Atomic Absorbation در موسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند بوعلی
  -تدریس دوره های اموزشی به دانشجویان در پزشکی قانونی
 • سمت: مسئول فنی دپارتمان تخصصی سم شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

افتخارات:

-رتبه 1 آزمون دکتری سم شناسی دانشگاه تهران

-طراحی و ساخت الکترود دیگوکسین جهت پایش و اندازه گیری دیگوکسین در مایعات بیولوژیک -1398

لینک مقالات:

https://journals.lww.com/amjforensicmedicine/Abstract/2021/03000/Pattern_of_Suicide_Methods_and_Postmortem.5.aspx

https://www.sid.ir/FileServer/JE/50007820200309.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03235408.2020.1761765

https://japer.in/storage/models/article/EM5r18UMZwFxthVvaGqgx1QSnbMpVqAglr9EMj3yzmJU1CL2GKm6E1mKNaOW/comparison-of-methadone-level-measurement-by-enzyme-immunoassay-with-gas-chromatographymass-spectr.pdf

https://brief.land/ijpbs/articles/90561.html

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23312009.2018.1453594

https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-018-0046-x

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14659891.2015.1068389

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7191241/