دکتر سعید جاودان

  • تحصیلات: دکترای باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ایمیل: -
  • سوابق کاری و اجرایی: ***
    -عضو گروه پژوهشی باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • سمت: مسئول فنی بخش مولکولی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=saeid+javdan&oq=saeid+#d=gs_qabs&u=%23p%3D9kElDrh85PUJ