دکتر دیانا طاهری

 • تحصیلات: متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی و فلوشیپ پاتولوژی کلیه از دانشگاه هاروارد و فلوشیپ پاتولوژی اورولوژی از دانشگاه جانز هاپکینز
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -استاد تمام پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -مدیرگروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -عضو هیئت بورد پاتولوژی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  -معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -دبیر کمیته ارتقاء دانشکده پزشکی و عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -موسس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماران کلیه استان اصفهان
  -عضو شورای سیاستگذاری و مدیریت اجرایی سامانه جامع یکپارچه آموزش تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  -نماینده انجمن بین المللی پاتولوزی کلیه (RPS) در قاره آسیا
  -یوروپاتولوژیست مشاور در مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سمت: رئیس بخش فوق تخصصی پاتولوژی کلیه و اورولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک CV :

/Asset/ourteam/ourteam/Dr Diana Taheri CV .doc 2022.pdf

بیش از صد مقاله علمی در زمینه های فوق تخصصی پاتولوژی کلیه و اورولوژی