راهنمای غربالگری توصیه شده برای زنان سالم

غربالگری #زنان 

 

راهنمای غربالگری توصیه شده برای زنان سالم:
این توصیه ها هیچ فاکتور خطر و یا نتایج آزمایش غیر معمول غربالگری قبلی را در نظر نمی گیرد.اگر فرد احساس کند در معرض خطر ابتلا به هر یک از این بیماری ها میباشد ، ممکن است مجبور به غربالگری شود.بیشتر اوقات باید با ارائه دهنده خود مشورت کند.

 تست غربالگری  سن 39-18  سن 49-40  سن 64-50  سن 65 سال به بالا  آزمایشات غربالگری سلامت بانوان
 سلامت کلینیکال
 چکاپ :
قد و وزن

مشاوره با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی   مشاوره با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی  مشاوره با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی  مشاوره با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی  
 تست تیروئید
(TSH)

     هر 5 سال یک بار  هر 5 سال یک با  Free T3-Free T4-TSH-Anti-TPO
 سلامت قلب
 فشار خون  ازسن 21 سال شروع میشود وبعد از آن هر 1 تا 2 سال یک بار  هر 1 تا 2 سال یکبار  هر 1 تا 2 سال یکبار  هر 1 تا 2 سال یکبار  
 تست کلسترول (چربی)    هر 5 سال یک بار  هر 5 سال یک بار  هر 5 سال یک بار  TG.CHOL.HDL.LDL
 سلامت استخوان
 موادمعدنی استخوان        مشاوره با پزشک  Ca-ph-vitamin D3-ALP
 دیابت
 قند خون ناشتا    آغاز45سالگی وبعد3سال یکبار  هر 3 سال یک بار  هر 3 سال یک بار  FBS
 سلامت سینه
 معاینه پستان   غربالگری سالانه
 ماموگرافی اشعه (X )    مشاوره با ارائه دهنده  هر 1 تا 2 سال یک بار  هر 1 تا 2 سال یک بار  HER.2/TPS
CA.125,HE.4
 وضعیت سلامت جنسی جهت بارداری
 تست پاپ اسمیر وآزمون لگن  هر 1 تا 3 سال یک بار وبعد از 3 سال انجام آزمایشات متوالی و مشاوره با ارئه دهنده مربوطه
 تست کلامیدیا  درصورتی که شخص از نظر جنسی فعال باشد از 25 سالگی  اگر فرد در معرض خطر ابتلا به کلامیدیا یا سایر STI باشد ممکن است نیازمند این آزمایش باشد.  
 سایر عفونت های منتقله  اگر فرد یاشریک زندگیش چندین شریک جنسی دارد .یا اگر شریکی دارد که دچار STI میباشد ویا مبتلا به بیماری مقاربتی میباشد .  

 

توسط مرکز تحقیقات بالینی بهداشت زنان UCSF برای شما آورده شده است .

 تست غربالگری  18-39  40-49  64-50  65 سال به بالا  آزمایشات غربالگری سلامت بانوان
 سلامت روده بزرگ    Anti.Endomysial
(IgG&IgA)
Anti.Gliadin
(IgG&IgA)

 کلونوسکوپی      یک بار    
 سیگموئیدوسکوپی      سیگموئیدوسپی درغیر این صورت کلونوسکوپی 5 سال یک بار  سیگموئیدوسکوپی  
 خون مخفی در مدفوع      درصورتی که سیگموئیدووپی یا کلونوسکوپی انجام نشود هر سال  درصورتی که سیگموئیدووپی یا کلونوسکوپی انجام نشود هر سال  تشخیص انگل ها (stool Exam)
جستجوی خون مخفی(OB)
Heme/Hapto.
Test:FIT

           
 سلامت چشم و گوش
 تست بینایی مراقبت از چشم  یک بار بین سن 20 تا 39 سالگی  هر 2 تا 4 سال یک بار  هر 2 تا 4 سال یک بار  هر 1 تا 2 سال یک بار  
 تست شنوایی  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  
 دندانپزشکی
 چکاپ سالانه  هر 1 تا 2 سال یک بار  هر 1 تا 2 سال یک بار  هر 1 تا 2 سال یک بار  هر 1 تا 2 سال یک بار  
 سلامت ذهنی
 غربالگری سلامت روان  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  
 ایمن سازی
 واکسن آنفولانزا  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  سالانه  
 واکسن پنوموکوک  مشاوره  مشاوره  مشاوره با ارائه دهنده مربوطه  فقط یک بار  
 کزاز دیفتری واکسن تقویت کننده  هر 10 سال یک بار  هر 10 سال یک بار  هر 10 سال یک بار  هر 10 سال یک بار  
 سایر آزمایشات
 آزمایشات بررسی سلامت کبد  2بار در سال  2بار در سال  2بار در سال    AST-ALT-GGTY-Bili (T&D)
 تشخیص کم خونی وبررسی سلامت وکارکرد سیستم خونساز بدن  2بار در سال  2بار در سال  2بار در سال    CBC-Fe-TIBC-Ferritin-vitamin B12-Folic Acid
 بررسی سلامت و کارکرد کلیه      هر3 سال یک بار  هر3 سال یک بار  BUN-Cr-Urinanalysis Na.K
)آنالیز ادرار)
ساغر ذاکری -واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل 

تاریخ انتشار : 1400/06/16
تعداد بازدید: 1722