عفونت های مادرزادی پری ناتال

(TORCH)

 عامل  اپیدمیولوژی مادر  علائم نوزاد  تست های آزمایشگاهی  درمان /پیشگیری
 توکسوپلاسماگوندی  تماس با گربه-مصرف گوشت خام یا سرکوب ایمنی-خطر عمده ابتلا در هفته 24-10 بارداری
هیدروسفالی-مایع غیر طبیعی نخاع-کلسیفیکاسیون داخل جمجمه-کوریورتینیت-یرقان-هپاتواسپلنومگالی-تب-بسیاری از نوزادان در موقع تولد بی علامت اند.   Toxoplasma ABS
Toxoplasma
Ab(IgG) & IgM
TOXO PCR Nested
TOXO CARA (IgG)
TOXO Avidity
 درمان: پیریمتامین به همراه سولفادیازین
 ویروس سرخچه  مادر واکسینه نشده سرونگاتیو-
اگر عفونت رخ دهد ناهنجاری هایی قابل تشخیص وجود دارد:
تا هفته 8 بارداری 85%
در هفته 12-9بارداری 50%
در هفته 20-13بارداری 16%
ویروس ممکن است تا یک سال در گلوی کودک یافت شود.
IUGR –میکروسفالی-میکروفتالمی-کاتاراکت-گلوکوم-کوریورتینیت-هپاتواسپلنومگالی-زردی-PDA-کری-آنمی-ترومبوسیتوپنی-لکوپنی-کمبود سلول های B-T
نوزاد ممکن است در زمان تولد بی علامت باشد .
 
 Rubella IgG & IgM

CSF Rubella Ab (IgG)

CSF Rubella Ab(IgM)

Rubella Abs

Rubella Avidity

Rubella RNA PCR
پیشگیری: واکسن 
 ویروس CMV  از راه جنسی انتقال میابد –عفونت اولیه تناسلی ممکن است بی علامت باشد. منونوکلئوز هتروفیل منفی–ویروس ممکن است 6-1 سال در ادرار دفع گردد.  سپسیس-
IUGR -کوریورتینیت-میکروسفالی-کلسیفیکاسیون های دور بطن -آنمی-ترومبوسیتوپنی-نوتروپنی-هپاتواسپلنومگالی-یرقان –کری-پنومونی-بسیاری از کودکان در بدو تولد بی علامت هستند.
 CMV IgG & IgM
CSF CMV IgG & IgM
CMV Ag(CMVPP65)

CMV(Avidity)

CMV Qualitative PCR

L-CMV PCR (CSF)
 پیشگیری: استفاده از فراورده های خونی بدون CMV
 ویروس هرپس سیمپلکس نوع I یا II  انتقال از راه جنسی-عفونت اولیه تناسلی ممکن است بی علامت باشد-عفونت داخل رحمی نادر است-بیشتر آلودگی در هنگام تولد روی می دهد .  عفونت داخل رحمی:کوریورتینیت-ضایعات پوستی-میکروسفالی بعد از تولد: آنسفالیت-بیماری موضعی یا منتشر-تاول های پوستی-کراتوکنژنکتیویت
 (HSV) (IgM, IgG)

HSV Ab(IgG & IgM)(CSF)
HSV Avidity

HSV II(IgG)
HSV II(IgM)
 درمان: آسیکلوویر
 ویروس واریسلا -زوستر  عفونت داخل رحمی با آبله مرغان در سه ماه ی اول –در صورت بیماری مادر 5 روز قبل یا 2 روز بعد از زایمان آبله مرغان شدیدی در نوزاد رخ می دهد.  میکروفتالمی –کاتاراکت-کوریورتینیت/
آپلازی/هیپوپلازی/آتروفی پوست و استخوان ها اسکار پوستی پیشگیری با VZIG(ایمونوگلوبولین واریسلا-زوستر)
 VZV IgG & IgM Anti
VZV IgG & IgM Anti
(CSF)
VZV Abs
Vzv Avidity
Vzv PCR
 درمان: آسیکلوویر
 تروپونما پالیدوم (سیفلیس)  انتقال: جنسی
شانکر اولیه مادر بی علامت است (بدون درد و مخفی)
پنی سیلین از عفونت جنین پیشگیری می کند
 در زمان تولد به شکل هیدروپس غیر ایمونوژنیک –پره ماچوریتی-آنمی-نوتروپنی-ترومبوسیتوپنی-پنومونی وهپاتواسپلنومگالی تظاهر میابد .در اواخر دوره ی نوزادی به شکل زکام –راش-هپاتواسپلنومگالی-پلئوسیتوزCSF-کراتیت –استخوان سازی جدید –پریوست-لنفوسیتوز-هپاتیت
علائم دیر رس: دندان-چشم-استخوان-پوست-گوش
VDRL
FTA-ABS
 
 درمان :پنی سیلین
 پاروویروس  تب-راش آرترالژی در بالغین  هیدروپس غیر ایمونولوژیک–آنمی جنین  Parvovirus B19 Abs IgG & IgM
Parvovirus B19(PCR)
 درمان :انتقال خون داخل رحمی
 ویروس HIV  بیشتر افراد بدون علائم بالینی هستند. اعتیاد-روابط جنسی پر خطر، دریافت خون آلوده  علائم ایذر در 25-10 درصد موارد بین 6-3 ماهگی تظاهر پیدا می کند. عفونت های مکرر-هپاتواسپلنومگالی-اختلالات نورولوژیک  HIV(1/2)
HIV combo
HIV Qualitative PCR
HIV-P24 Ag
 درمان: داروهای ضد ویروسی. پیشگیری: داروی های ضد ویروسی –اجتناب از شیردهی مادر
 ویروس هپاتیت B  انتقال از مادر به جنین یا مادر به نوزاد شایع می باشد. ممکن است موجب سیروز یا کارسینوم هپاتوسلولار شود .  هپاتیت حاد نوزادی: تعدادی به حاملین بدون علامت مبدل می شوند.  HBs Ab
HBs Ag
 پیشگیری: واکسن
 نایسریا گونوره  بیماری مقاربتی STD-نوزاد در زمان تولد مبتلا می شود.  افتالمی گونوکوکی-سپسیس-مننژیت  Neisseria Gonorrhoeae PCR and Culture  درمان: سفوتاکسیم–سفتریاکسون
پیشگیری: اریترومایسین
 کلامیدیا  بیماری مقاربتی (STD)  کونژنکتیویت-پنومونی، سقط جنین  Chlamydia Trachomatis PCR
Chlamydia IgG and IgM Ab
 درمان: اریترومایسین
پیشگیری: اریترومایسین
 مایکوباکتریوم توبرکولوزیس  PPD اخیرا مثبت شده است –CXR مثبت است –فرد مبتلا به سل در خانواده وجود دارد.  به ندرت پنومونی سپتیک مادرزادی –سل ریوی اولیه اکتسابی-PPD حتما باید پیگیری شود .  Mycobacterium Tuberculosis PCR  درمان: ایزونیازید-اتامبوتول-ریفامپین پیرازینامید
پیشگیری: ایزونیازید-BCG
ساغر ذاکری -واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل 

تاریخ انتشار : 1400/04/16
تعداد بازدید: 1347