ارتباط چاقی با باروری مردان

تجزیه و تحلیل تک سلولی بیضه های کالبدشکافی شده انسان نشان می دهد که ناهنجاری های مرتبط با پیری سلول های اسپرم زا، ممکن است با افزایش شاخص توده بدنی یا BMI تشدید شوند.

 امروزه اگرچه به خوبی ثابت شده است که مردان مسن با مشکل کاهش سلامت باروری مواجه هستند، فرایندهای مربوط به پیری بیضه در سطح مولکولی و ژنومی به خوبی درک نشده است. علاوه بر این، روشن نبوده که آیا سبک زندگی یا عوامل محیطی بر این کاهش تأثیر می گذارند یا خیر؟در راستای درک بیشتر از این موضوع، محققان دانشگاه یوتای آمریکا پژوهشی را انجام داده و اظهار داشته اند: پیری ممکن است ترکیبی از تغییرات مولکولی خفیف را ایجاد کند که بیضه را برای بی‌نظمی های بیشتر حساس می‌کنند. این بی‌نظمی های سلولی که به طور آشکار ناشی از پیری هستند می توانند با عوامل دیگری مانند چاقی نیز مرتبط باشند. آن ها در تحقیق خود، با استفاده از روش توالی یابی RNA تک سلولی، به نمایه سازی بیش از 44 هزار سلول به دست آمده از نمونه های کالبد شکافی شده بیضه چهار مرد جوان و هشت مرد مسن پرداختند. اهداکنندگان مسن‌تر این پژوهش، قبلا از نظر داشتن فرزند در بزرگسالی برای اطمینان از باروری، غربالگری شده بودند.طبق نتایج حاصله، نمونه‌های به دست آمده از افراد مسن تر، با آن که تنها تغییرات مختصری را در رابطه با سن در سلول‌های بنیادی نشان می دادند که منجر به تولید اسپرم بالغ می‌شد، اما به وضوح قابل طبقه بندی در دو گروه مجزا بودند. گروه اول دارای توانایی نسبتا کاملی برای تولید سلول های اسپرم بود و تنها نشانه های از پیری را از طریق امضای مولکولی ضعیف در مقابل نمونه های جوان نشان می داد. اما در مقابل، گروه دوم توانایی بسیار محدودی برای توسعه سلول های اسپرم داشت که قابل ارتباط با BMI بالاتر بود.روی هم رفته، نتایج بررسی مکانیسم‌های مولکولی احتمالی نشان داد که تغییرات پیچیده تولید اسپرم در بیضه به دلیل افزایش سن رخ می دهند، ولی تشدید احتمالی آن ها با شرایطی مانند چاقی اتفاق می افتد. مجریان این تحقیق اظهار کردند ما در کنار چنین پژوهش هایی، بایستی همچنین مشخص کنیم که آیا رژیم غذایی، ورزش، دیابت یا تولید هورمون تغییر یافته در پیری بیضه نقش دارند یا خیر. به علاوه، تعیین این که اختلال در تنظیم سلول های پشتیبان بیضه در چه سنی ظاهر می شود و این که آیا چنین اتفاقی برگشت پذیر است یا خیر، نیازمند مطالعات بیشتری است. چراکه این دانسته ها منجر به بهبود راهنمایی های پزشکی برای باروری و سلامت جنسی مردان مسن تر می شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/15
تعداد بازدید: 953