ساخت آنتی‌بیوتیکی جدید از میکروب خاکی

گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوئیس و دانشگاه هاوایی، گزینه مناسبی برای ساخت داروی آنتی‌بیوتیک از یک باکتری خاکی موسوم به لنتزا فلاویوروسوسا (Lentzea flaviverrucosa) یافته‌اند.

 تقاضا برای انواع جدید آنتی‌بیوتیک روبه افزایش است؛ درحالی‌که مقاومت دارویی از یک سو و عفونت‌های جدید از سوی دیگر در حال بروز است و به تهدیدی جدی در عرصه جهانی تبدیل می‌شود.محققان در حال تلاش برای بازبررسی میکروب‌های مشخصی هستند که به عنوان یکی از موفق‌ترین منابع درمانی شناخته می‌شود؛ باکتری‌های راسته اکتینوباکتر (actinomycetes). جاشوآ بلاجت استادیار رشته زیست‌شناسی و یکی از محققان این مطالعه اظهار کرد نوعی نادر از باکتری‌های اکتینوباکتری‌ها منبع کمتر استفاده‌شده از ترکیبات زیست کنش‌ور هستند. رویکرد ژنومیک‌محور ما باعث شد پروتئین‌های کوچک (پپتید) غیرمعمولی برای طراحی‌های دارویی آتی را شناسایی کنیم. باکتری‌های اکیتنوباکتر اجزای زیست کنش‌ور تولید می‌کنند که منشأ تولید بسیاری از داروهای بالینی به ویژه داروهای آنتی‌بیوتیک و ضدسرطان‌ها است. شرکت‌های دارویی از دهه 1940 بسیاری اکتینوباکتری‌ها را برای استفاده‌های دارویی بررسی کرده‌اند. امروزه دو سوم از همه آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از نوعی اکتینوباکتری ها به دست آمده است؛ اما این میکروب‌های جدید که محققان دانشگاه‌های آمریکایی روی آن‌ها مطالعه کرده‌اند، به عنوان اکتینوباکتری نادر شناخته و دسته‌بندی شده‌اند ولی مطالعات گسترده‌ای روی آن‌ها انجام نشده است. به گفته بلاجت، منظور از نادر در مورد این میکروب‌ها این است که به سختی پیدا می‌شوند و رشد آنها به کندی صورت می‌گیرد. به این دلیل و به دلایل دیگر، بسیاری اکتینوباکتری‌های نادر به طور کامل برای تولید دارو و با اهداف فناوری زیستی دسته‌بندی نشده‌اند. باکتری لنتزا فلاویوروسوسا برای ما شگفت‌انگیز بود؛ زیست‌شناسی غیرمعمولی دارد و آنزیم‌شناسی کمتر دیده‌شده‌ای در آن ناشی از شیمی غیرمنتظره‌ای دیده می‌شود که همه به دلیل گروهی از باکتری‌های تا حد زیادی ناشناخته است. این محققان کشف کردند که این نوع نادر باکتری اکتینوباکتری، مولکول‌هایی تولید کردند که علیه نوع مشخصی از سلول‌های سرطان خون، پروستات، سارکوما و تخمدان عمل می‌کند؛ اما وقتی بیشتر تحقیق کردند، متوجه شدند که قسمت خاصی از ژنوم باکتری می‌تواند دو نوع مولکول متفاوت تولید کند. این تا حدی عجیب و غریب است؛ ما معمولاً خوشه‌ای از ژن‌ها یا گروهی را منشأ تولید مولکول‌های دارومانند مشخص می‌دانیم. اما به نظر می‌رسید ترکیب شیمیایی این خوشه متفاوت و بسیار زیاد است. سرنخ‌های اولیه درست بود و محققان توانستند با استفاده از ترکیبی از روش‌های شیمیایی و متابونومیکس جدید نشان دهند که این اکتینوباکتری نادر دو نوع مولکول زیست کنش‌ور از یک دسته ژن مشخص به نام ابرخوشه تولید می‌کند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/12
تعداد بازدید: 1596