فاصله طولانی تر بین ۲ دوز واکسن و تقویت ۹ برابری آنتی بادی ها

بر اساس تحقیقات جدید، فاصله طولانی تر بین دو دوز اولیه واکسن کووید19 می تواند تا 9 برابر بیشتر آنتی بادی تولید کند.

 برای کسانی که قبلاً به کووید 19 مبتلا شده اند، هشت ماه پس از عفونت ممکن است زمان مناسبی برای واکسینه شدن باشد. اشلی اوتر، محقق ارشد از آژانس امنیت سلامت بریتانیا، در بیانیه‌ای اظهار کرد فاصله زمانی بین قرار گرفتن در معرض ویروس و واکسیناسیون نقش مهمی در پاسخ‌های آنتی بادی پس از واکسیناسیون دارد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا این میزان بالاتر آنتی بادی محافظت بیشتری در برابر بیماری کووید 19 ایجاد می‌کند و چگونه این فاصله طولانی‌تر بین دوزها ممکن است بر پاسخ‌های تقویت کننده تأثیر بگذارد یا خیر، مورد نیاز است. محققان آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا میزان آنتی‌بادی را در نمونه‌های خون نزدیک به 6000 کارمند مراقبت‌های بهداشتی بریتانیا که واکسن کووید 19 دریافت کرده بودند، اندازه‌گیری کردند. حدود 4000 شرکت کننده اولین دوز واکسن خود را حداقل 21 روز زودتر و حدود 2000 دوز دوم خود را حداقل 14 روز زودتر دریافت کرده بودند. آنها بر اساس سابقه عفونت به عنوان قبلاً مبتلا به کووید 19 یا بدون عفونت قبلی طبقه بندی شدند. بیش از 99 درصد از افرادی که عفونت قبلی نداشته بودند، آنتی بادی علیه ویروس کرونا تولید کردند. پس از اولین دوز، افرادی که عفونت قبلی داشتند تا 10 برابر بیشتر از افرادی که آلوده نشده بودند، سطح آنتی بادی بیشتری داشتند. پس از دوز دوم، آنهایی که عفونت قبلی داشتند سطوح آنتی بادی شأن دو برابر بیشتر از افرادی که آلوده نشده بودند، بود. محققان دریافتند که فاصله زمانی طولانی‌تر بین دوزها، با سطوح آنتی‌بادی مرتبط است بطوریکه در شرکت‌کنندگانی که قبلاً به کووید 19 مبتلا نشده بودند، به ویژه پس از 10 هفته، تا 9 برابر بیشتر بود. این اثر در میان جوانان بارزتر بود. فاصله بین دو دوز تزریقی بر سطح آنتی بادی در افرادی که عفونت قبلی داشتند تأثیری نداشت. با این حال، فاصله طولانی‌تر بین عفونت و واکسیناسیون با سطوح آنتی بادی بالاتر مرتبط بود. به عنوان مثال، افرادی که اولین دوز واکسن خود را حدود هشت ماه پس از عفونت تزریق کردند، میزان آنتی بادی شأن هفت برابر بیشتر از افرادی بود که سه ماه پس از عفونت واکسینه شده بودند. این میزان پس از هشت ماه به این سطح رسید، که نشان می‌دهد هشت ماه پس از عفونت ممکن است زمان مطلوب برای واکسیناسیون پس از عفونت باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/11
تعداد بازدید: 893