آزمایش بر روی بیومارکرها برای کشف راه های جدیدی در درمان کرونا با پزشکی شخصی (personal medicine1)

یک مطالعه چند مرکزی به مدیریت دانشگاه هامبورگ-اپندورف (UKE) در حال ارزیابی یکی از اولین رویکردهای درمان شخصی برای بیماران COVID-19 است.

 در این پژوهش بیومارکرهای bio-ADM و DPP3 معیارثبت نام بیمارانی است که از اختلال عملکرد سد اندوتلیال رنج می برند. اندازه ‌گیری نشانگرهای زیستین نقطه مراقبت برای تصمیم گیری در درمان را مشخص می کند. در پزشکی شخصی درمان بیمار با توجه به ویژگی ژنتیکی شخص در زمینه ی مربوط به بیماری مورد نظر انجام می شود. این پژوهش, نشانگر زیست فعال آدرنومدولین (bio-ADM) را برای شناسایی زودهنگام اختلال عملکرد اندوتلیال، که نقش مرکزی در پاتوفیزیولوژی COVID-19 ایفا می کند، اجرا می کند. داروی Adrecizumab بیماران شوک سپتیک با سطوح بالای bio-ADM را هدف قرار می دهد تا مانع اختلالات پیش امده در اندوتلیال گردد, همچنین این بیومارکر پیش از این نتایج مطلوبی را در یک سری موارد از هشت بیمار شدید COVID-19 نشان داده است. بیومارکر DPP3 مکانیسم بیماری زمینه‌ای دیگری را نشان می‌دهد که منجر به افسردگی قلبی می‌شود و به گزینه‌های درمانی متفاوتی نیاز دارد . هر دو نشانگر زیستی مراقبت‌های ویژه از طریق پلت‌فرم نقطه مراقبت را تعیین می کنند.

https://sphingotec.com/science/acute-care-pathways/covid-19

انسیه خیرالهی_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/08
تعداد بازدید: 113