واکسینه‌ نشده‌ها خطر کرونا را برای افراد دیگر افزایش می‌دهند

نتایج یک بررسی نشان می دهد افراد واکسینه نشده خطر ابتلا به کروناویروس را حتی با وجود پوشش گسترده واکسیناسیون برای افراد واکسینه شده افزایش می دهند.

 بر اساس نتایج یک مطالعه که در مجله انجمن پزشکی کانادا منتشر شده، افراد واکسینه نشده حتی زمانی که نرخ واکسیناسیون کروناویروس بالا باشد، ایمنی افراد واکسینه شده را تهدید می کنند.متخصصان کانادایی اظهار داشتند: بسیاری از مخالفان اجباری بودن واکسیناسیون، پذیرش تزریق واکسن را به عنوان یک انتخاب شخصی در نظر گرفته اند. با این حال، می دانیم که انتخاب‌ افراد برای خودداری از واکسیناسیون به طور نامتناسبی در خطر ابتلا به کرونا در افراد واکسینه شده نقش دارد.محققان از یک مدل ساده برای بررسی تاثیر ادغام بین افراد واکسینه نشده و واکسینه شده برای درک پویایی بیماری عفونی مانند کروناویروس استفاده و مشاهده کردند: هنگامی که افراد واکسینه نشده در کنار یکدیگر قرار گیرند خطر برای افراد واکسینه شده کمتر است. هنگامیکه افراد واکسینه شده و واکسینه نشده با یکدیگر ادغام شوند، تعداد قابل توجهی از موارد جدید ابتلا در افراد واکسینه شده رخ می دهد حتی در شرایطی که نرخ واکسیناسیون بالا باشد. به گفته متخصصان، خودداری از واکسیناسیون تنها روی افراد واکسینه نشده تاثیرگذار نیست، بلکه اطرافیان آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/06
تعداد بازدید: 618