مشاهده خطاهای DNA در مغز مبتلایان به آلزایمر

تحقیقات جدید نشان میدهد که جهش‌های ژنتیکی در سلول‌های مغزی بیماران مبتلا به آلزایمر سریع‌تر از سایر افراد ایجاد میشوند.

 این کشف میتواند راهگشای درمان‌های جدید آلزایمر باشد. خطاهای DNA به نام جهش‌های جسمی میتواند در سلول‌های مغز با افزایش سن رخ دهد. نویسندگان این مطالعه جهش‌های جسمی را در نورون‌های هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی افراد مبتلا به آلزایمر پیشرفته و افراد بدون بیماری عصبی مقایسه کردند. یافته‌ها نشان میدهد بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر دارای تعداد بیشتری جهش بودند که احتمالاً به دلیل افزایش اکسیداسیون DNA است. دکتر «مایکل میلر»، نویسنده ارشد این مطالعه و متخصص نوروپاتولوژیست در بیمارستان زنان و بریگام بوستون، اظهار کرد با افزایش سن، نورون‌ها دچار انباشت جهش‌های جسمی می شوند. اما در بیماری آلزایمر، ما شاهد جهش‌ها و تغییرات DNA بیشتری هستیم. نتایج ما نشان میدهد که نورون‌ها در بیماری آلزایمر آسیب ژنومی را تجربه میکنند که باعث استرس شدید روی سلول‌ها و ایجاد اختلال در عملکرد آنها میشود. این یافته‌ها ممکن است توضیح دهند که چرا بسیاری از سلول‌های مغز در طول بیماری آلزایمر میمیرند. این مطالعه بینش بیشتری در مورد رویدادهای مولکولی و سلولی درگیر در ایجاد آلزایمر ارائه میدهد. یافته‌های ما نشان میدهد که تعداد زیادی از ضایعات اکسایشی و جهش‌های جسمی که در نورون‌های بیماری آلزایمر مشاهده کردیم ممکن است در آسیب‌شناسی آن نقش داشته باشند. این مطالعه فقط شامل بیماران مبتلا به آلزایمر پیشرفته بود، از این رو محققان میخواهند سلول‌های مغزی افراد مبتلا به آلزایمر در مرحله متوسط را در آینده بررسی کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/05
تعداد بازدید: 811