شناسایی 5 باکتری مرتبط با سرطان پروستات پیشرونده

محققان پنج نوع باکتری مرتبط با سرطان تهاجمی پروستات را شناسایی کرده اند و معتقدند یافته های آنها می تواند به درمان های جدیدی برای این بیماری منجر شود.

 به گفته تیم تحقیق دانشگاه آنگلیا شرقی در بریتانیا، پنج نوع باکتری در نمونه‌های ادرار و بافت مردان مبتلا به سرطان تهاجمی پروستات شایع بود. به گفته محققان، همه باکتری‌ها بی هوازی هستند، به این معنی که می‌توانند بدون اکسیژن رشد کنند. برای این مطالعه، محققان نمونه‌های ادرار یا بافت بیش از 600 بیمار مبتلا به سرطان پروستات یا بدون آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. کالین کوپر، سرپرست تیم تحقیق، اظهار کرد ما از قبل ارتباط قوی بین عفونت و سرطان را می‌دانیم. به عنوان مثال، وجود باکتری هلیکوباکتر پیلوری در دستگاه گوارش می‌تواند منجر به زخم معده شود و با سرطان معده مرتبط است و برخی از انواع ویروس‌های HPV می‌تواند باعث سرطان دهانه رحم شود. ما می‌خواستیم بفهمیم که آیا باکتری‌ها می‌توانند با رشد و گسترش سرطان پروستات مرتبط باشند یا خیر. اطلاعات کمی در مورد اینکه چه چیزی باعث می‌شود برخی از سرطان‌های پروستات تهاجمی‌تر از سایرین شوند، شناخته شده است. ما اکنون شواهدی داریم که نشان می‌دهد باکتری‌های خاصی در این امر دخیل هستند. محققان همراه با مشخص کردن پنج نوع باکتری، مکانیسم‌های بیولوژیکی بالقوه‌ای را نیز شناسایی کردند که چگونه این باکتری‌ها ممکن است با سرطان مرتبط باشند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/04
تعداد بازدید: 1283