سرب و سلامتی کودکان

ارتباط بین قرار گرفتن در معرض سرب و ضریب هوشی کودکان به خوبی اثبات شده است، اما مطالعات جدید نشان داد که چگونه سرب بر واکنش های استرسی و رفتار کودکان تأثیر می گذارد.

 مطالعه محققان دانشگاه پنسیلوانیا، ارتباط معنی داری بین قرار گرفتن در معرض سرب در اوایل دوران کودکی و تغییرات در ضربان قلب در طول یک فعالیت استرسی در اوایل نوجوانی نشان داد که نشان دهنده پاسخ استرس غیرطبیعی است. اولیویا هالابیکی، عضو تیم تحقیق، در این باره اظهار کرد مکانیسم‌های بیولوژیکی زیربنای رابطه بین سرب و عملکرد استرس فیزیولوژیکی نسبتاً ناشناخته است. پاسخ‌های استرس نامنظم و غیرطبیعی با طیف وسیعی از مشکلات سلامتی، از جمله بیماری‌های قلبی و متابولیک و اختلال در رشد مغز مرتبط است. به گفته محققان، درک این روابط می‌تواند به توسعه مداخلات برای هدف قرار دادن این مکانیسم بیولوژیکی و در نتیجه کاهش اثرات مضر قرار گرفتن در معرض سرب برای کودکان در معرض خطر کمک کند. در مطالعه دیگری، محققان دریافتند که سرب در خون کودکان 11 تا 12 ساله با خطر بیشتر مشکلات رفتاری و کشمکش‌های اجتماعی مرتبط است. کودکان می‌توانند از طریق رنگ، غبار ناشی از رنگ سربی و لوله‌های سربی قدیمی در معرض سرب قرار گیرند. قرار گرفتن در معرض سرب بیشتر در جوامع فقیرتر رخ می‌دهد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/31
تعداد بازدید: 938