شناسایی دو زیرسویه جدید اومیکرون

سازمان جهانی بهداشت، از شناسایی دو سویه فرعی از اومیکرون خبر داد.

 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد این سویه های فرعی که4. BA و5. BA نامیده می‌شوند، به دلیل جهش‌هایی که ممکن است به آنها کمک کند حتی در افرادی که واکسینه شده یا قبلاً مبتلا به بیماری شده‌اند، از سیستم ایمنی فرار کنند، نگران‌کننده هستند. این سازمان اعلام کرد که در حال بررسی سویه های فرعی4. BA و5. BA  است تا دریابد آیا احتمالاً از مصونیت داده شده از طریق واکسن یا عفونت قبلی فرار می‌کنند یا خیر. کارشناسان می‌گویند خیلی زود است که بفهمیم این زیرسویه ها تا چه حد ممکن است گسترده باشند از این‌رو هنوز نگران کننده نیست. آنها همچنین تاکید می‌کنند که پاندمی به پایان نرسیده است، و ما هنوز هم ممکن است گونه‌ای شبیه به دلتا را ببینیم که می‌تواند باعث بیماری شدید شود و ما را به ماسک زدن و فاصله‌گذاری اجتماعی برگرداند. تحقیقات در مورد4. BA و5. BA  بسیار محدود است. در حال حاضر، چندین ده مورد مربوط به این گونه‌ها توسط سازمان جهانی بهداشت شناسایی شده است. بر اساس یافته‌های اولیه آژانس امنیت سلامت بریتانیا، زیرسویه های4. BA و5. BA  دارای جهش‌های قابل‌توجهی در پروتئین خوشه‌ای هستند که آن را از2 BA و سایر انواع کروناویروس متفاوت می‌کند. جهش به این معنا نیست که ویروس خطرناک‌تر است یا راحت تر پخش می‌شود. برای درک معنای این جهش‌ها به تحقیقات بیشتری نیاز است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/28
تعداد بازدید: 817