سویه جدید کووید 19 موسوم به XE را بهتر بشناسید

طبق گزارش محققان، سویه نوترکیب جدید کووید 19 در بریتانیا کشف شده است.

 اواخر ماه مارس (اواسط فروردین)، آژانس امنیت سلامت بریتانیا سویه جدید کووید 19 موسوم به XE را معرفی کرد. به گفته آژانس، این سویه جدید نوترکیب است، به این معنی که ترکیبی از دو سویه است. در این مورد، سویه BA. 1 بسیار عفونی اومیکرون با زیرسویه اومیکرون موسوم به2 BA. ترکیب شده است. سویه جدید XE دارای اطلاعات ژنتیکی از هر دو سویه1 .BA و2. BA است. در تحقیقات اولیه، به نظر می‌رسد که عفونی‌تر از سویه2 BA. اومیکرون باشد. کارشناسان می‌گویند که افزایش عفونت به معنای خطرناک‌تر بودن آن نیست و درمان‌های فعلی احتمالاً مؤثر باقی خواهند ماند. از آنجایی که ویروس‌ها در طول زمان جهش می‌یابند، احتمال دارد سویه های نوترکیب دیگری هم ایجاد شوند. طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشتXE ، 10 درصد بیشتر از2 .BA قابل انتقال است. همانطور که انواع مختلف ظاهر می‌شوند، ممکن است بر میزان مؤثر بودن درمان‌های فعلی در برابر19 COVID-تأثیر بگذارند. ما شاهد کاهش اثربخشی درمان‌های آنتی بادی مونوکلونال تأیید شده فعلی نخواهیم بود، زیرا XE هنوز ویژگی‌های سایر سویه های اومیکرون را دارد. با این حال، محققان هشدار دادند که هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا سویه XE بر نسخه فعلی2 .B.A اومیکرون تسلط دارد یا خیر.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/22
تعداد بازدید: 1280