تاثیر فاکتورهای تولید مثل بر ریسک زوال عقل در زنان

به گفته محققان، برخی از رویدادهای مرتبط با قرار گرفتن کوتاه مدت تر در معرض استروژن ممکن است با افزایش خطر زوال عقل همراه باشد.

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، بارداری، دوره باروری طولانی و آغاز یائسگی در سنین بالاتر با کاهش خطر زوال عقل در زنان مرتبط است. برعکس، هیسترکتومی (عمل برداشتن رحم)، سن کمتر در اولین زایمان، و شروع عادت ماهیانه در سن پایین‌تر یا بالاتر از میانگین سنی، با خطر زوال عقل بیشتر همراه است. این مطالعه نشان می‌دهد که عوامل تولیدمثلی و هورمونی ممکن است در خطر زوال عقل دخیل باشند، اما ارتباط مشابهی بین تعداد کودکان و خطر زوال عقل در زنان و مردان مشاهده شد، که نشان می‌دهد تجربه فرزندآوری ممکن است تغییرات خطر را در نظر نگیرد. نرخ زوال عقل در سراسر جهان در حال افزایش است، و برخی مطالعات شیوع بالاتر این بیماری را در زنان نسبت به مردان گزارش می‌دهد، با این حال شواهد محدودی در مورد عوامل تولید مثل و خطر ابتلاء به زوال عقل وجود دارد. محققان مؤسسه جرج در استرالیا، از داده‌های بانک زیستی بریتانیا برای بررسی خطر ابتلاء به زوال عقل و عوامل تولید مثلی در 273.240 زن و همچنین تعداد کودکان در این زنان و 228.965 مرد استفاده کردند. محققان دریافتند برخی رویدادهای خاص مربوط به قرار گرفتن کوتاه مدت تر در معرض استروژن مانند شروع اولین عادت ماهیانه در سنی بالاتر از حد میانگین، یائسگی زودهنگام، و انجام هیسترکتومی با خطر بالاتر زوال عقل همراه بود. بارداری، حتی حاملگی سقط شده، دوره باروری طولانی‌تر، یائسگی در سن بالاتر، و استفاده از قرص‌های ضد بارداری با خطر کمتر زوال عقل همراه بود. هم در مردان و هم زنان، در مقایسه با داشتن دو فرزند، فرزند نداشتن یا داشتن چهار فرزند یا بیشتر ظاهراً با افزایش خطر زوال عقل مرتبط بود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/20
تعداد بازدید: 825