بررسی رابطه بین فشار خون و عصبانیت

بررسی جدید پژوهشگران آلمانی نشان می‌دهد که رابطه تنگانگی میان فشار خون و عصبانیت وجود دارد.

 فشار خون بالا یک بیماری به شمار می‌رود اما باید بررسی کرد که آیا عوامل روانشناختی می‌توانند در بروز فشار خون نقش داشته باشند یا خیر. آلیسا اور"(Alisa Auer) و پروفسور "پترا ویرتس"(Petra Wirtz)، پژوهشگران "دانشگاه کنستانتس"(University of Konstanz) آلمان به همراه همکاران خود در آلمان و سوئیس، یک پژوهش چند ساله را روی شرکت‌ کنندگان مرد انجام داده‌اند. پژوهشگران قصد داشتند مکانیسم‌های روانی و اجتماعی موثر در فشار خون بالا را بهتر درک کنند زیرا پژوهش پیشین که در این زمینه انجام شد، پرسش‌های بسیاری را به جا گذاشت. پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که شرکت‌کنندگان مبتلا به فشار خون در مقایسه با گروه کنترل‌شده سالم، هنگام رویارویی با دیگران بیشتر پرخاش می‌کنند. علاوه بر این، اگر کسی به طور مکرر و شدید خشم را تجربه کند، به نظر می‌رسد که این بروز خشم به مرور زمان به افزایش فشار خون منجر می‌شود.
پژوهشگران در این پروژه که روی 145 مرد دارای فشار خون بالا و فشار خون طبیعی انجام شد، تصاویر متفاوتی را از افراد عصبانی ارائه کردند. با وجود این، تصاویر تنها خشم را نشان ندادند، بلکه خشم را با یکی از سه احساس دیگر شامل ترس، شادی و غم ترکیب کردند. این امر نشان می‌دهد که در زندگی روزمره، چهره افراد به ندرت فقط یک احساس را نشان می‌دهد. احساسات ترکیبی، شایع‌ترند. هر یک از تصاویر تغییر شکل داده شده توسط رایانه، دو احساس را با شدت تاثیر متفاوت نشان می‌دهد. از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که کدام احساس را در تصاویر می‌بینند. مردان مبتلا به فشار خون بالا، عصبانیت را بیشتر از سایر احساسات تشخیص دادند. بنابراین، آنها خشم نشان داده شده در چهره دیگران را در مقایسه با گروه کنترل‌شده سالم، بیش از اندازه ارزیابی کردند. به نظر می‌رسد که ارزیابی بیش از اندازه عصبانیت، این موضوع را که افزایش خشم بر افزایش فشار خون تأثیر می‌گذارد، تایید می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد عوامل بین فردی، در فشار خون بالا نقش دارند. انتظار ارتباط بین فشار خون بالا و جنبه‌های اجتماعی، یکی از دلایلی بود که باعث شد این پژوهش توسط "مرکز مطالعات پیشرفته رفتار جمعی"(Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour) حمایت شود. اور و ویرتس امیدوارند که نتایج پژوهش آنها توسط سایر پژوهشگران نیز بررسی و تایید شود. اور اظهار کرد گام بعدی این است که به افراد مبتلا به فشار خون، حمایت هدفمندتری ارائه شود. ما به فکر درمان‌هایی هستیم که به درک کردن شخص در محیط‌های اجتماعی می‌پردازند تا از آنها در برابر خشم دیگران محافظت کنند. این مداخلات درمانی از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا ارائه درمان برای کاهش فشار خون، تنها پیامدهای فشار خون بالا را درمان می‌کند اما دلایل احتمالی آن را برطرف نمی‌کند. علاوه بر این، فشار خون بالا یکی از عوامل اصلی بروز بیماری قلبی-عروقی به شمار می‌رود. "اداره فدرال آمار آلمان"(Federal Statistical Office) در سال 2020، بیماری قلبی-عروقی را به عنوان دلیل اصلی مرگ و میر در این کشور معرفی کرد. پژوهشگران امیدوارند که بررسی‌های آینده، زنان را نیز شامل شوند. از آنجا که زنان ممکن است در نحوه بروز احساسات خود با مردان متفاوت باشند و زنان کمتری از فشار خون بالا رنج می برند، این پژوهش ابتدا روی مردان متمرکز شد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/17
تعداد بازدید: 1205