اومیکرون در کودکان زیر 5 سال نسبت به دلتا شدت کمتری دارد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد کودکان کوچک تر از 5 سال آلوده به سویه اومیکرون در مقایسه با کودکان همسن مبتلا به سویه دلتا، شدت بیماری و عوارض ناشی از بیماری در آنها کمتر است.

 محققان دانشکده پزشکی کیس وسترن رزرو، گزارش سلامت کودکان 4 سال به پایین را بررسی کردند. درحالیکه محققان دریافتند سویه اومیکرون 6 تا 8 برابر عفونی‌تر از سویه دلتا در این گروه سنی است اما شدت بیماری در کودکان مبتلا به اومیکرون بیشتر نبود. در موارد ابتلاء به اومیکرون، احتمال ویزیت در بخش اورژانس 16 درصد کمتر بود و نیاز به تهویه مکانیکی نیز 85 درصد کمتر بود. حدود 1.8 درصد موارد اومیکرون در این گروه سنی در بیمارستان بستری شد، درحالیکه این رقم در موارد ابتلاء به دلتا 3.3 درصد بود. پاملا داویس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره اظهار کرد نتیجه اصلی تحقیقات ما این بود که کودکان در مقایسه با سویه دلتا، بیشتر به اومیکرون مبتلا می‌شوند، اما شدت بیماری در سویه اومیکرون به مراتب کمتر است. یکی دیگر از یافته‌ها این بود که کودکان مبتلا به اومیکرون کمی کوچک‌تر از گروه مبتلا به دلتا بودند: به طور متوسط 1.5 ساله در مقایسه با 1.7 سال.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/16
تعداد بازدید: 745