هورمون‌های غده تیروئید نقش حیاتی در رشد و نمو جنین دارند

هورمون‌های غده تیروئید علاوه بر تنظیم سوخت و ساز بدن نقش حیاتی در رشد و نمو جنین به ویژه شکل گیری سیستم اعصاب مرکزی و فعالیت‌های ذهنی و هوشی کودکان دارند.

 حسین دلشاد مسئول دفتر ریزمغذی‌های پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ید را یکی از ریزمغذی‌های ضروری برای تولید هورمون‌های تیروئید ذکر کرد و افزود جنین در دوران زندگی داخل رحمی خود برای تولید هورمون‌های تیروئید به ید نیاز دارد که این ماده از طریق جفت برای وی تأمین می‌شود. نتایج مطالعات انجام شده در سال 1394 در 12 استان کشور نشان داد که به رغم دریافت ید کافی در جامعه، زنان باردار کشور دچار کمبود متوسط ید هستند. در اولین پایش ملی میانه غلظت ید ادرار زنان باردار 87 میکروگرم در لیتر بود که در دومین پایش ملی میانه غلظت ید ادرار6/ 188 میکرو گرم در لیتر یعنی به بیش از دو برابر و در حد تکافو رسیده بود.تمام زنانی که قصد بارداری دارند از سه ماه قبل از بارداری و در حین بارداری و شیردهی مکمل ید را مصرف کنند. به منظور تکامل سیستم اعصاب مرکزی جنین و پیشگیری از افت ضریب هوشی ناشی از کمبود ید، حداقل سه ماه قبل از بارداری، در طول بارداری و شیردهی باید روزانه حداقل 150 میکروگرم ید (قرص‌های ید و فولیک) تا سه ماهه اول بارداری و پس از آن کپسول‌های مولتی ویتامین حاوی 150 میکروگرم ید تا پایان شیردهی استفاده شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/14
تعداد بازدید: 1348