تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای گروه سنی زیر ۱۸ ضروری است؟

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتر علی علیمحمدی اظهار کرد تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای گروه سنی زیر 18 سال که در گروه بیماران ضعف سیستم ایمنی قرار دارند، ضروری است.

 با توجه به شرایط اضطراری پاندمی ویروس کرونا و شرایط حساس گروه سنی زیر 18 سال دارای بیماری زمینه ای، تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای این گروه هدف امری لازم و ضروری است. لذا توصیه می شود که کلیه افراد زیر 18 سال که دو دُز واکسن کرونا را دریافت کرده و در گروه بیماران ضعف ایمنی قرار دارند، به شرطی که 3 ماه از تزریق دُز دوم واکسن آنها گذشته است می توانند دُز سوم واکسن خود را دریافت کنند. همچنین افراد دارای بیماری سیستم ایمنی که 3 ماه از تزریق دُز سوم واکسن کرونا آنها گذشته است نیز می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون دُز چهارم واکسن خود را دریافت نمایند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/24
تعداد بازدید: 3819