مقایسه ویژگی‌های سلول‌های بنیادی

سلول بنیادی، مادرِ تمام سلول‌هاست و توانایی تبدیل به تمام سلول‌های بدن را دارد.

 محققان دریافتند که مادر همه سلول‌های بنیادی که به سلول‌های بنیادی تمام توان معروف هستند، سرعت تکثیر DNA بسیار کندتری دارند. بهبود کارایی این سلول‌های بنیادی به سلول‌های دیگر کمک می‌کند. قرار دادن ترمز بر روی تکثیر DNA در سلول‌های بنیادی تمام توان رشد یافته در آزمایشگاه، می‌تواند به پیشرفت بزرگی در پزشکی منجر شود. سلول‌های بنیادی به دلیل توانایی در تفاوت با انواع مختلف سلول‌ها در بدن مشهورند اما برخی از آن‌ها نسبت به سایرین تطبیق پذیرتر هستند. سلول‌های بنیادی چند توان در اکثر بافت‌های بدن بالغ قرار دارند و می‌توانند به طیف محدودی از انواع سلول‌ها تفاوت پیدا کنند. این سلول‌ها می‌توانند به هر نوع سلولی در بدن تقسیم شوند. در مطالعه جدید، محققان هلمهولتز مونیخ و دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ ویژگی جدیدی از این سلول‌ها را کشف کردند که ممکن است به توضیح چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها کمک کند. نویسنده اول این مطالعه اظهار کرد ما متوجه شدیم که در سلول‌های تمام توان، سلول‌های مادر سلول‌های بنیادی، تکثیر DNA با سرعت متفاوتی در مقایسه با سایر سلول‌های متمایزتر اتفاق می‌افتد. همانندسازی DNA فرآیند مهمی است که در آن یک سلول کل ژنوم خود را قبل از تقسیم کپی می‌کند، به طوری که سلول اصلی و سلول دختر یک کپی دارند. سلول‌های بنیادی تمام توان، ممکن است آهسته‌تر از سایر سلول‌ها این فرآیند را انجام دهند تا خطا‌ها را کاهش دهند و به طور مؤثرتری به سلول‌های دیگر تمایز پیدا کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/22
تعداد بازدید: 1292