آسیب ترکیب مواد شوینده در خانه تکانی به سلامتی

سعید مهرسروش مسئول آموزش و پژوهش اورژانس تهران اظهار کرد بر اثر مخلوط کردن مواد شوینده، سیستم تنفسی فوقانی بدن دچار آسیب می‌شود.

 در هنگام شست‌وشو در ایام خانه تکانی به هیچ عنوان نباید مواد شوینده و اسید و باز را با همدیگر مخلوط کرد؛ زیرا این کار خطرناک سبب متصاعد شدن گاز کلر فعال در محیط خواهد شد و  باعث می شود سیستم تنفسی فوقانی بدن دچار آسیب شود.اگر افراد در هنگام خانه تکانی سهوا مواد اسیدی و بازی مانند شوینده ها را با همدیگر قاطی کردند، باید هرچه سریع تر از محیط بسته بیرون رفته و به فضای باز بروند .ترکیب این گونه مواد ریه ها را تحریک و باعث بروز سرفه و تنگی نفس خواهد شد. مواد شوینده نباید در ظروفی مانند ظرف های خوراکی قرار گیرند؛ زیرا این کار باعث شده است تا کودکان دچار اشتباه شوند و به جای مایعات مد نظر مانند آب از این مواد شوینده استفاده کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/22
تعداد بازدید: 781