سازمان جهانی بهداشت درباره سرایت کرونا در حیوانات وحشی هشدار داد

سازمان جهانی بهداشت درباره سرایت کروناویروس در حیات وحش که ممکن است باعث ایجاد مخازن حیوانی این ویروس و ایجاد سویه‌های جدید آن شود، هشدار داد.

 سازمان جهانی بهداشت در این بیانیه خواستار اولویت دادن به پایش عفونت کروناویروس جدید (سارس-کوو-2) در حیات وحش و پیشگیری از ایجاد مخازن حیوانی آن شده است. گرچه پاندمی کووید-19 ناشی از سرایت انسان به انسان کروناویروس بوده است، موارد عفونت انواع گونه‌های حیوانی با آن هم گزارش شده است. بر اساس دانسته‌های فعلی، حیوانات وحشی نقش چندانی در انتشار کروناویروس در انسان‌ها ندارد، اما انتشار این ویروس در جمعیت‌های حیوانی می‌تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد و ظهور سویه‌های جدید ویروس را تسهیل کند. به جز حیوانات اهلی، عفونت با کروناویروس جدید در حیوانات وحشی آزاد، در اسارت یا در محل‌های پرورشی از جمله در گربه‌سانان بزرگ، مینک‌ها، راسوها، گوزن دم‌سفید آمریکای شمالی و میمون‌های بزرگ مشاهده شده است. همچنین معلوم شده است که مینک‌های پرورشی و همسترهای خانگی می‌توانند کروناویروس را به انسان‌ها منتقل کنند و همچنین امکان بالقوه انتقال کروناویروس میان گوزن دم‌سفید و انسان‌ها در دست بررسی است. این سه سازمان از همه کشورها خواسته‌اند تا قدمی‌هایی برای کاهش خطر سرایت کروناویروس میان انسان‌ها و حیوانات وحشی بردارند، با این هدف که خطر ظهور سویه‌های جدید ویروس را کاهش دهند و از انسان‌ها و حیات وحش محافظت کنند. این سازمان‌ها از مقامات کشورها می‌خواهند که مقرراتی برای این منظور تدوین کنند و توصیه می‌کنند همه کارکنانی که تماس نزدیک با حیوانات وحشی دارند، برای اعمال اقداماتی برای کاهش خطر انتقال ویروس میان انسان‌ها و میان انسان‌ها و حیوانات آموزش داده شوند. از جمله این اقدامات استفاده از «تجهیزات محافظت شخصی» و رعایت اصول بهداشت در مجاورت حیوانات، از جمله رعایت بهداشت بوسیله قصابان و شکارچیان است. با اینکه شاهدی وجود ندارد که کرونا با خوردن گوشت منتقل شود، اما این سازمان‌ها می‌گویند شکارچیان نباید حیواناتی را که بیمار هستند، دنبال کنند یا لاشه‌های حیوانات مرده را بردارند. این سازمان‌ها همچنین از کشورها خواسته‌اند به عنوان یک اقدام فوری فروش حیوانات وحشی زنده را در بازارهای غذایی ممنوع کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/18
تعداد بازدید: 223