کرونا می‌تواند باعث تحلیل رفتن مغز و آسیب به بافت‌های آن شود

نخستین بررسی عمده مقایسه اسکن‌های مغز افراد پیش و پس از مبتلا شدن به کرونا تحلیل رفتن و آسیب بافتی را در مناطق مربوط به حس بویایی و توانایی‌هایی ذهنی ماه‌ها پس از مثبت شدن آزمایش افراد نشان می‌دهد.

 پژوهشگران دانشگاه آکسفورد 785 نفر در سنین 51 تا 81 سال را که پیش از پاندمی کرونا و در طول آن اسکن مغزی شده بودند، بررسی کردند. بیش از نیمی از این افراد در فاصله دو اسکن مغزی آزمایش مثبت کرونا پیدا کردند. افرادی که آزمایش مثبت کرونا پیدا کرده بودند، در مقایسه با 384 فرد شاهد که عفونت نداشتند در مجموع دارای تحلیل‌رفتگی بیشتر مغز و تحلیل‌رفتگی بیشتر ماده خاکستری به خصوص در مناطق مربوط به حس بویایی بودند. اختلال در پردازش پیام‌ها در این مناطق مغزی ممکن است در علائم مربوط به از دست رفتن حس بویایی در این افراد دخیل باشد. افراد دچار عفونت همچنین نسبت به افراد بدون عفونت به طور شاخص نمره‌های پایین‌تری در آزمون‌های مهارت ذهنی داشتد. نمره‌های پایین‌تر در این آزمون‌ها با از دست رفتن بیشتر بافت مغزی در بخش‌هایی از مخچه همراه بود که در توانایی ذهنی دخالت داشتند.بر اساس این بررسی که در ژورنال نیچر منتشر شده است، این اثرات در افراد سالمندتر و در افراد بستری‌شده به علت کووید بارزتر بود، اما حتی در افراد دیگر با عفونت خفیف و بی‌علامت هم به چشم می‌خورد. این پژوهشگران می‌گویند اسکن‌های بیشتری لازم است تا معلوم شود آیا این تغییرات مغزی دائمی هستند یا ممکن است قابل‌بازگشت باشند. به گفته آنها، مغز دارای قابلیت «انعطاف‌پذیری» است، به این معنا که می‌تواند تاحدودی حتی در افراد سالمندتر خودش را دوباره سازمان دهد و ترمیم کند.

ریحانه مقتدری_واحدتحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/18
تعداد بازدید: 312