گروه خونی می تواند بر شدت کووید 19 تاثیرگذار باشد

تحقیقات جدید نشان می دهد که گروه خونی ممکن است به شدت بر خطر ابتلا به کووید19 شدید تأثیر بگذارد.

 پس از ارزیابی بیش از 3000 پروتئین خون، دانشمندان 6مورد را با افزایش خطر ابتلاء به کووید 19 شدید مرتبط دانستند و دریافتند هشت مورد می‌تواند به محافظت در برابر بیماری‌های شدید کمک کند. به گفته نویسندگان این مطالعه، یکی از پروتئین‌ها (ABO) مرتبط با بیماری‌های شدید، گروه خون را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که گروه‌های خونی نقش مهمی در ابتلای افراد به انواع شدید کووید 19 دارند. کریستوفر هوبل یکی از نویسندگان این مطالعه از کالج کینگز لندن، اظهار کرد این آنزیم به تعیین گروه خونی یک فرد کمک می‌کند و مطالعه ما آن را با خطر بستری شدن در بیمارستان و نیاز به حمایت تنفسی یا مرگ مرتبط دانسته است. مطالعه ما گروه خونی دقیق را با خطر ابتلاء به کووید 19 شدید مرتبط نمی‌کند، اما از آنجایی که تحقیقات قبلی نشان داده است که نسبت افرادی که گروه خونی A هستند در افراد مبتلا به کووید 19 بیشتر است، این نشان می‌دهد که گروه خونی A باید بیشتر تحت نظر باشند. محققان همچنین ارتباط بین سه مولکول چسبندگی و خطر کمتر بستری شدن در بیمارستان و نیاز به حمایت تنفسی را شناسایی کردند. سه مولکول چسبنده در تعامل بین سلول‌های ایمنی و رگ‌های خونی نقش دارند، بنابراین این یافته جدید از تحقیقات قبلی حمایت می‌کند که نشان می‌دهد کووید 19 در مرحله آخر، پوشش رگ‌های خونی را درگیر می‌کند. به گفته نویسندگان این مطالعه، این یافته‌ها می‌تواند به راه‌های جدیدی برای درمان و پیشگیری از بیماری‌های شدید منجر شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/15
تعداد بازدید: 903