سویه های کروناویروس در بدن مخفی می شوند

محققان گزارش می دهند که به نظر می رسد انواع ویروس کرونا می توانند مانند برخی از خانواده های های ویروسی خود در بدن انسان پنهان شوند و رهایی از شر این ویروس را برای افراد آلوده دشوار می کند.

 از زمانی که نسخه اصلی کروناویروس باعث ایجاد پاندمی جهانی شد، سویه های مختلفی ظاهر شدند، و واکسن‌ها و درمان‌های آنتی بادی در برابر برخی از این گونه‌ها مؤثر نبوده اند. کاپیل گوپتا، محقق ارشد از دانشگاه بریستول در بریتانیا، اظهار کرد نتایج ما نشان داد که یک فرد می‌تواند چندین سویه مختلف ویروس را در بدن خود داشته باشد. برخی از این گونه‌ها ممکن است از سلول‌های کلیه یا طحال به‌عنوان جایگاهی برای مخفی شدن استفاده کنند، در حالی که بدن مشغول دفاع در برابر نوع ویروس غالب است. این امر می‌تواند خلاص شدن کامل از کروناویروس را برای بیماران آلوده دشوار کند. تیم بین المللی از محققان دریافتند که ویروس می‌تواند به طور مشخص در انواع مختلف سلول تکامل یابد و ایمنی خود را در همان فرد آلوده تطبیق دهد. آنها بر عملکرد یک کیسه خاص در پروتئین سنبله کروناویروس تمرکز کردند و به این نتیجه رسیدند که نقش اساسی در توانایی ویروس برای انتشار دارد. محققان دریافتند که پروتئین سنبله روی ویروس پس از اتصال به اسید چرب تغییر شکل می‌دهد که باعث می‌شود برای سیستم ایمنی کمتر قابل مشاهده باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/14
تعداد بازدید: 439