افزایش موارد تشخیصی سرطان به دلیل پاندمی کووید 19

انکولوژیست ها نسبت به افزایش تشخیص سرطان در اواخر امسال، به ویژه مواردی که در مراحل پایانی بیماری هستند، ابراز نگرانی می کنند.

 آنها معتقدند دلیل آن می‌تواند ناشی از به تعویق انداختن غربالگری سرطان از سوی افراد به دلیل ترس و محدودیت در طول پاندمی کووید 19 باشد. آنها از افرادی که در طول پاندمی، غربالگری را نادیده گرفته اند می‌خواهند که خیلی زود برای اقدامات پیشگیرانه اقدام نموده و به پزشک مراجعه نمایند. با این حال، بسیاری از افراد آزمایش‌های پیشگیرانه مانند غربالگری سرطان را در طول همه‌گیری کووید 19 نادیده گرفتند. نتایج چندین مطالعه نیز این یافته‌ها را تأیید می‌کند. به عنوان مثال، تحقیقات مرکز سرطان دانشگاه کالیفرنیا، سرطان سینه و کولورکتال در مراحل اولیه و آخر تشخیص داده شده در طول پاندمی کووید 19 را بررسی کرد. این مطالعه نشان داد که در مورد سرطان سینه، تقریباً 64 درصد افراد مبتلا به مرحله 1 در سال 2019 تشخیص داده شده بودند، اما در سال 2020، این تعداد به 51 درصد کاهش یافت. همچنین در سال 2019 تنها 2 درصد مبتلا به سرطان سینه مرحله 4 بودند، اما این میزان در سال 2020 به 6 درصد افزایش یافت. به گفته محققان، بسیاری از این سرطان‌ها در مراحل پایانی به اندازه کووید 19 کُشنده و گاهی کُشنده‌تر از کووید 19 هستند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/12/09
تعداد بازدید: 128