داروی ضد انگلی در توقف کووید 19 شدید موثر نیست

نتایج یک مطالعه جدید دیگر نشان می دهد که "ایورمکتین"، داروی ضد انگلی بحث برانگیز، به درمان کووید19 خفیف تا متوسط کمک نمی کند.

نتایج یک مطالعه جدید دیگر نشان می دهد که "ایورمکتین"، داروی ضد انگلی بحث برانگیز، به درمان کووید19 خفیف تا متوسط کمک نمی کند.محققان اظهار کردند یافته‌های مطالعه از استفاده از ایورمکتین برای بیماران مبتلا به کووید 19 پشتیبانی نمی‌کند. این آزمایش در 20 بیمارستان دولتی و یک مرکز قرنطینه کووید 19 در مالزی بین 31 می تا 25 اکتبر انجام شد. در این کارآزمایی تصادفی شده روی 490 بیمار پرخطر مبتلا به کووید 19 خفیف تا متوسط، درمان با ایورمکتین در طول بیماری اولیه از پیشرفت بیماری به سمت شدید جلوگیری نکرد. از میان 241 بیمار دریافت کننده ایورمکتین، 52 نفر مبتلا به کووید 19 شدید شدند، در حالی که 43 نفر از 249 بیمار این دارو را مصرف نکرده بودند. افراد مورد مطالعه که به طور متوسط 62 سال سن داشتند و 55 درصد آنها زن بودند، به طور تصادفی یک دوره 5 روزه ایورمکتین به همراه مراقبت استاندارد یا مراقبت استاندارد را به تنهایی دریافت کردند. فقط بیش از نیمی از شرکت کنندگان (51.8٪) به طور کامل با دو دوز واکسن کووید 19 واکسینه شده بودند. از بین بیماران واکسینه شده، 17.7 درصد در گروه ایورمکتین و 9.2 درصد در گروه کنترل دچار بیماری شدید شدند.  در حالی که سازمان غذا و دارو آمریکا، ایورمکتین را برای درمان کووید 19 تأیید نکرده است، پزشکان به هر حال به تجویز این داروی ضد انگلی ارزان و در دسترس ادامه می‌دهند. شواهد کمی وجود دارد که این دارو در درمان کووید 19 مؤثر است، اما طرفداران ضد واکسن از آن به عنوان یک جایگزین قابل استفاده استقبال کرده اند. گزارش‌هایی مبنی بر بستری شدن افراد در بیمارستان پس از مصرف ایورمکتین وجود دارد و سازمان غذا و دارو آمریکا حتی در مورد استفاده از آن هشدار داده است. به گفته محققان اگرچه برخی از مطالعات بالینی اولیه اثربخشی بالقوه ایورمکتین را در درمان و پیشگیری از کووید 19 نشان می‌دهند، اما این مطالعات دارای ضعف‌های روش‌شناختی بودند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/07
تعداد بازدید: 290