وضعیت سلامت مردان

نقش مردان از اهمیت ویژه‌ای در توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای برخوردار است.

 توجه به «سلامت» مردان، می‌تواند ضامن توسعه و پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف باشد. مردان نسبت به زنان در معرض خطرات محیطی و شغلی بیشتری قرار دارند و عوامل خطر مانند مصرف سیگار، الکل، اعتیاد و حوادث و استرس‌های شغلی در آنان بیشتر است و از سوی دیگر مردان برای دریافت خدمات، کمتر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند. دکتر میرمحمد میری متخصص بیماری‌های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فاکتور سن را در غربالگری‌ها مورد توجه قرار داد و اظهار کرد برخی بیماری‌های فامیلی و ژنتیکی باید در هر سنی به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار گیرد، ولی در سایر موارد چکاب ها معمولاً از 40 سالگی به بعد آغاز می‌شود. به طور مثال شناسایی بدخیمی‌های پروستات و یا پاتولوژی غدد پروستات که در مردان شایع است باید از 40 سالگی به بعد انجام شود. با توجه به سن، جنس و علامت‌ها باید آزمایش‌های دوره‌ای مورد بررسی قرار گیرد. بیماری قلبی، سرطان، اضافه وزن، مصرف مواد دخانی و مواد مخدر و الکل مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در سلامتی و بیماری مردان هستند. چهار علت اول مرگ در مردان بیماری قلبی با 40.5 درصد، سرطان با 15.2 درصد، حوادث غیرعمدی با 14.2درصد و بیماری تنفسی با 7.2درصد است. گزارشات نشان می‌دهد امید به زندگی در هنگام تولد برای زنان بیشتر از مردان بوده و شکاف امید به زندگی بین مردان و زنان افزایش یافته است. خطرات فیزیکی، شیمیایی و شغلی سلامت مردان را بیشتر تهدید می‌کند و مردان هنگام بیماری کمتر به پزشک مراجعه کرده و زنان بیشتر از خدمات بهداشتی استفاده می‌کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/04
تعداد بازدید: 305