چه زمانی باید "تست کرونا" بدهیم؟

برای نتیجه گیری بهتر، افراد باید 24 تا 48 ساعت بعد از شروع علائم نسبت به انجام تست کرونا اقدام کنند.

مدیر آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دکتر نایب علی رضوانی توصیه کرد افراد برای نتیجه گیری بهتر 24 تا 48 ساعت بعد از شروع علائم بیماری، تست کرونا بدهند. در روزهای اول ابتلا هنوز تعداد ویروس در بدن به حدی نیست که به راحتی قابل تشخیص باشد، بنابراین در روزهای اول ابتلا احتمال منفی شدن جواب تست کرونا بالاست. بسیاری افراد بلافاصله بعد از برخورد با فرد مبتلا به آزمایشگاه رفته و تست کرونا می دهند و این درحالی است که در این شرایط غالبا جواب تست آنها منفی خواهد شد. همچنین اگر فردی با بیمار مبتلا به کرونا برخورد داشته و از ابتلای خود اطمینان دارد، اما هیچگونه علائمی ندارد، این فرد نیز می تواند ظرف دو تا سه روز بعد از این برخورد به آزمایشگاه مراجعه کرده و تست دهد. در حال حاضر بسیاری افراد را داریم که علائمی نداشته، اما نتیجه تست آنها مثبت می شود، در همین راستا توصیه می شود افرادی که با بیمار مبتلا به کرونا برخورد داشته اند و اطمینان دارند که مبتلا شده اند، تا دادن تست و مشخص شدن جواب آن خود را در قرنطینه نگه دارند. همچنین توصیه می شود افرادی که علائم مشابه سرماخوردگی دارند تا زمانی که تست داده و جواب تست آنها مشخص می شود، در قرنطینه بمانند. با اشاره به شیوع بالای سویه امیکرون و قدرت سرایت بالای این ویروس، از همه افراد درخواست می شود به طور جد رعایت پروتکل های بهداشتی را داشته و حتما از ماسک استفاده کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/03
تعداد بازدید: 887