آیا باید درباره اُمیکرون «نامرئی» نگران بود؟

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که ممکن است سویه «اُمیکرون نامرئی» کرونا نسبت به سویه اصلی اُمیکرن بیماری شدیدتری ایجاد کند.

 استاندارد بررسی‌های آزمایشگاهی در ژاپن نشان دادند که «اُمیکرون نامرئی» یا در واقع زیر سویه BA.2 سویه اُمیکرون توانایی بیشتری در گریز از ایمنی ناشی از واکسیناسیون نسبت به زیرسویه اصلی اُمیکرون یا BA.1 است. این بررسی را دانشمندان در دانشگاه توکیو بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام داده‌اند و یافته‌های آن هنوز روند «داوری همتا» را نگذرانده است- بنابراین اعتبار و پایایی یافته‌های آن هنوز به طور مستقل ارزیابی نشده است. در هر حال، این بررسی آزمایشگاهی نشان می‌دهد که «بیماری‌زایی» اُمیکرون BA.2 بیش از اُمیکرون BA.1 است و مقاومت بیشتری نسبت به واکسیناسیون یا عفونت‌های قبلی نشان می‌دهد. زیرسویه جدید BA.2 در چند هفته گذشته به سرعت در دانمارک و آفریقایی جنوبی در حال انتشار بوده است- هر چند در هیچکدام از این دو کشور شمار موارد بستری افزایش عمده‌ای پیدا نکرده است. بررسی در ژاپن نشان داد شدت BA.2 «مشابه سویه اجدادی B.1.1» کرونا است که به نام سویه آلفا هم شناخته می‌شود و در دسامبر سال 2020موج عمده‌ای از عفونت کرونا در انگلیس ایجاد کرد. پژوهشگران ژاپنی با توجه به یافته‌هایشان پیشنهاد می‌کنند که زیرسویه BA.2 به عنوان یک سویه نگران‌کننده جداگانه در نظر گرفته شود . این پژوهشگران در این بررسی عفونت زیرسویه‌های BA.1 و BA.2 همسترها را مقایسه کردند و دریافتند حیوان‌هایی که با BA.2 آلوده شده‌اند، بیماری شدیدتری پیدا کرده‌اند. کی ساتو، پژوهشگر دانشگاه توکیو که این بررسی را انجام داده است، می‌گوید BA.2 باید به طور مستقل بررسی شود و لازم است کشور شیوه‌ای اختصاصی برای شناسایی آن را در دسترس قرار دهند، چرا که BA.2 در آزمایش‌های PCR معمول قابل‌شناسایی نیست. دانشمندان در دانمارک در یک بررسی در ماه پیش دریافتند که زیرسویه BA.2 تقریبا 33درصد واگیری بیشتری نسبت به زیرسویه BA.1 دارد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/01
تعداد بازدید: 118