جلوگیری 90 درصدی پاستوکووک از ابتلای شدید به کرونا

واکسن پاستوکووک بیش از 90 درصد از بستری و فرم‌های شدید بیماری در افراد واکسینه شده جلوگیری می‌کند.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران مصطفوی اظهار کرد واکسن پاستوکووک بیش از 90 درصد از بستری و فرم‌های شدید بیماری در افراد واکسینه شده جلوگیری می‌کند. واریانت امیکرون از قدرت سرایت پذیری بالاتری نسبت به سویه های قبلی کرونا برخوردار است. در حال حاضر مدل سازی ها گویای آن است که پیک موارد ابتلا به این جهش را سپری کرده ایم و در هفته پیش رو احتمالا پیک موارد بستری و در هفته بعد شاهد پیک فوتی ها خواهیم بود. باید همچنان رعایت مراقبت های بهداشتی، تزریق دز سوم واکسن و واکسیناسیون کودکان به طور جدی دنبال شود.کاهش سطح مراقبت ها در بین مردم، کاهش سطح ایمنی در افراد که از ابتلا به کرونا و یا واکسیناسیون حاصل شده بود و همچنین شایع شدن یک واریانت بسیار واگیر،  سبب شده بود تا سطح ابتلا در مردم در این پیک به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند که بسیاری از موارد ابتلا به دلیل عدم مراجعه یا عدم انجام تست، شناسایی و گزارش نشده اند. مطالعات بالینی این واکسن در کودکان نیز بی خطری و ایمنی زایی بالای این واکسن را نشان داده است. از این رو توصیه اکید به خانواده ها دارم که حتما این واکسن را برای کودکان خود تزریق کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/30
تعداد بازدید: 224