ارتباط میزان هورمون زنانه استروژن با خطر مرگ در اثر کرونا

یک بررسی جدید این نظر را تقویت می‌کند که هورمون جنسی زنانه استروژن باعث محافظت در برابر مرگ ناشی از کرونا می‌شود.

 پژوهشگران در سوئد 14685 زن مبتلا به کووید-19 را بررسی کردند که همگی آنها در سنین یائسگی (بالای 50 سال) بودند، یعنی هنگامی که میزان‌های استروژن تا حد زیادی افت می‌کند. 17 درصد از این زنان برای تخفیف علائم یائسگی مکمل‌های استروژن دریافت می‌کردند. گروهی دیگر از این زنان به دلایل گوناگون داروهای مسدودکننده استروژن مصرف می‌کردند و یک گروه شاهد از زنانی که نه مکمل استروژن و نه داروی ضد استروژن مصرف می‌کردند. پس از تعدیل اثر سایر عوامل خطرساز به این نتیجه رسیدند که در زنانی که مکمل‌های استروژن (درمان جایگزینی هورمونی) مصرف می‌کنند، در مقایسه با زنانی که این درمان را دریافت نمی‌کردند، خطر مرگ ناشی از کووید 53 درصد کاهش می‌یابد. خطر مرگ ناشی از کووید-19 در زنانی که مکمل استروژن دریافت می‌کردند، 2.1 درصد بود، در گروه مصرف‌کننده داروهای مسدود کننده استروژن 10.1 درصد و در گروه شاهد 4.6 درصد بود. البته بررسی‌های مشاهده‌ای مانند این نمی‌توانند ثابت کنند که میزان بالاتر استروژن علت این اثر حفاظتی است و این بررسی در زمانی انجام شده است که هنوز واکسن‌ها در اختیار قرار نگرفته بودند. این پژوهشگران اکنون در یک کارآزمایی تصادفی‌شده کنترل‌شده که اعتبار بالاتری دارد، به دنبال تایید قوی‌تر این نظریه هستند که استروژن ممکن است بتواند اثر محافظتی در بیماران بستری کرونا داشته باشد. اگر این نظریه ثابت شود ممکن است داروهای افزایش‌دهنده میزان استروژن نقشی در درمان یا کاهش شدت کووید-19در زنان در سنین یائسگی پیدا کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/11/30
تعداد بازدید: 1021