عوارض جانبی درمان سرطان در زنان بیشتر است

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تفاوت‌های جنسیتی به درمان‌های سرطان نیز تسری پیدا می‌کند، به طوری که خطر عوارض جانبی شدید ناشی از برخی درمان‌ها در زنان نسبت به مردان بیشتر است.

 تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیدند که زنان درگیر عوارض جانبی بیشتری از شیمی درمانی می‌شوند و این تحقیق جدید نشان می‌دهد که همین امر در مورد ایمونوتراپی و درمان هدفمند نیز صادق است. جوزف آنگر، سرپرست این مطالعه از مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون در سیاتل واشنگتن، اظهار کرد مشخص شده است که زنان از شیمی درمانی نسبت به مردان دچار مسمومیت بیشتری می‌شوند، اما تقریباً هیچ تحقیقی با هدف درک این موضوع که آیا این الگو برای درمان‌های جدید مانند ایمونوتراپی یا درمان‌های هدفمند وجود دارد، انجام نشده است. برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از 23000 بیمار را که در 200 کارآزمایی درمان سرطان طی 30 سال اجرا شده بود، تجزیه و تحلیل کردند. بیش از دو سوم از بیماران شیمی درمانی دریافت کردند، در حالی که بقیه تحت درمان با ایمونوتراپی یا درمان هدفمند قرار گرفته بودند. به طور کلی، بیماران بیش از 274000 عارضه جانبی را تجربه کردند و نزدیک به 65% حداقل یک عارضه جانبی شدید داشتند. خطر عوارض جانبی شدید در زنان 34 درصد بیشتر از مردان بود. همچنین ریسک عوارض جانبی در زنان برای هر سه نوع درمان بیشتر بود، به ویژه برای ایمونوتراپی، که در آن خطر 49 درصد بیشتر از مردان بود. عوارض جانبی شامل مشکلاتی مانند درد، حالت تهوع یا فشار خون بالا بود، در حالی که برخی از آنها مربوط به سرطان‌های خون یا مغز استخوان بود. به گفته محققان، جنسیت ممکن است یک فاکتور خطر مستقل برای عوارض جانبی مرتبط با درمان‌های سرطان باشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که جنسیت بیمار ممکن است برای درمان فردی، از جمله برای درمان‌های جدید مانند ایمونوتراپی، مهم باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/28
تعداد بازدید: 107