احتمال ابتلای جوانان به سویه اومیکرون بیشتر است

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به سویه اومیکرون جوان‌تر هستند اما احتمال بستری شدن شان در بیمارستان کمتر است.

 محققان داده‌های مربوط به بیماران را در بیمارستان هیوستون بررسی کردند که تا آغاز سال 2022، سویه اومیکرون عامل 98 درصد از موارد جدید ابتلا به کووید 19 بود. محققان پی بردند تنها سه هفته طول کشید تا سویه اومیکرون موارد جدید کووید 19 را به خود اختصاص دهد. محققان خاطرنشان کردند که حدود سه ماه طول کشید تا سویه دلتا به این نقطه عطف برسد. به گفته محققان، ویروس‌ها دائماً تغییر می‌کنند و در نتیجه سویه ها می‌توانند کم و بیش شدید باشند. این مطالعه نشان داد که میانگین سنی بیماران مبتلا به اومیکرون، 44.3سال است، در حالیکه این رقم، 48.3 برای بیماران دلتا و 50 سال برای کسانی که مبتلا به اولین سویه کووید موسوم به آلفا شدند بود. مدت بستری برای بیماران اومیکرون، 3.2 روز، برای بیماران دلتا 5.4 روز و برای بیماران آلفا 5.1 روز بود . یافته‌ها نشان داد که 55 درصد از عفونت‌های پیشرو در بیماران واکسینه شده از طریق اومیکرون ایجاد می‌شود، در حالی که این میزان برای آلفا کمی بیش از 5 درصد و برای دلتا 0.9 درصد است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/24
تعداد بازدید: 191