واکسن کووید 19 و توانایی ورزش کردن

تحقیقات جدید نشان می دهد واکسن کووید 19 کمترین تاثیر را بر توانایی ورزش کردن در افراد دارد.

 در مطالعه‌ای بر روی 18 فرد سالم که واکسن کووید 19 دریافت کرده بودند، شرکت‌کنندگان در حین انجام تمرینات دوچرخه‌سواری قبل و دو تا سه هفته پس از واکسینه شدن کامل تحت نظر قرار گرفتند. محققان همچنین آزمایش‌های ورزشی را در گروه کنترل متشکل از افرادی که واکسن کووید 19 دریافت نکرده بودند، انجام دادند. ریچارد سیمپسون، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه آریزونا، اظهار کرد نتایج نشان داد که واکسیناسیون کووید 19 پاسخ بدن به ورزش را مختل نمی کند و بعید است که تأثیر منفی بر عملکرد ورزش در اکثریت قریب به اتفاق افراد سالم داشته باشد. در طول ورزش، افراد واکسینه شده مورد مطالعه هیچ تغییری در میزان مصرف اکسیژن یا انتشار برخی متابولیت‌ها مانند اسید لاکتیک، در خون خود نداشتند. سیمپسون در ادامه افزود ضربان قلب و سطح هورمون استرس نوراپی نفرین در طول ورزش افزایش یافت، که نشان می‌دهد بدن باید کمی سخت‌تر کار کند تا پس از واکسیناسیون همان مقدار ورزش را انجام دهد. سیمپسون و همکارانش امیدوارند که یافته های آنها افراد بیشتری را تشویق کند تا واکسن کووید 19 را دریافت کنند. او خاطرنشان کرد افزایش کوچک ضربان قلب و نوراپی نفرین که پس از واکسیناسیون مشاهده می‌شود، می‌تواند پیامدهایی برای ورزشکاران حرفه ای داشته باشد که باید مطالعه بیشتری در مورد زمان واکسیناسیون برای این گروه از افراد انجام شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/24
تعداد بازدید: 216