کمبود ویتامین دی با کرونای شدید ارتباط دارد

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که افراد دچار کمبود ویتامین دی با احتمال بیشتری دچار بیماری شدید یا بحرانی کووید-19 می‌شوند.

 دانشمندان تاکید کردند که مکمل‌های ویتامینی جایگزین واکسن نیستند، اما می‌توانند به بالا بردن میزان ایمنی کمک کنند. به گفته این پژوهشگران، گرچه این بررسی قبل از ظهور سویه‌ی اُمیکرون انجام شده است، کروناویروس آنقدرها تغییر نکرده است که اثربخشی ویتامین دی را از بین ببرد. به گفته این پژوهشگران، ویتامین دی با تقویت دستگاه ایمنی در مقابله با عوامل بیماری‌زایی که به دستگاه تنفسی حمله می‌کنند، به افراد مبتلا به عفونت کرونا کمک می‌کنند. این پژوهشگران میزان ویتامین دی را در بیش از 250 بیمار بستری‌ شده با آزمایش مثبت کرونا در فاصله آوریل 2020 تا فوریه 2021 بررسی کردند. میزان‌های ویتامین دی در آزمایش‌های روتین یا آزمایش‌ها برای بررسی کمبود این ویتامین در فاصله 14 تا 730 روز پیش آزمایش مثبت PCR اندازه‌گیری شده بودند. نتایج نشان داد که بیماران دچار کمبود ویتامین دی با احتمال 14 برابر بیشتر ممکن است به بیماری شدید یا بحرانی کووید-19 مبتلا شوند. یک یافته مهمتر این بود که میزان مرگ‌ومیر در افراد دارای میزان‌های ناکافی ویتامین دی 25.6 درصد بود، در حالی‌که در افراد دارای میزان کافی ویتامین دی این رقم فقط 2.3 درصد بود. این تفاوت حتی پس از اینکه پژوهشگران عوامل موثر دیگر مانند سن، جنس و تاریخچه بیماری مزمن را در بیماران در نظر گرفتند، وجود داشت. با وجود داده‌های زیادی درباره اثربخشی ویتامین دی در کووید-19 در دست نبوده است، مقامات بهداشتی در چندین کشور در جریان پاندمی کرونا مصرف مکمل‌های ویتامین دی را توصیه کرده‌اند. بررسی‌های اخیر دیگری نیز رابطه میان کمبود ویتامین دی، کووید-19 شدید و بستری شدن را نشان داده‌اند، اما این موضوع مطرح شده است ممکن است خود کروناویروس عامل کمبود ویتامین دی شده باشد. اما در این بررسی در چهارچوب‌های زمانی گوناگون میزان ویتامین دی اندازه‌گیری شده بود و یافته‌ها نشان داد تا دو سال پیش از عفونت کرونا، رابطه قوی میان میزان ویتامین دی و شدت بیماری کرونا وجود دارد. بنابراین به گفته این پژوهشگران، یافته‌های این بررسی بر اهمیت مصرف مکمل‌های ویتامین دی در حد معقول مطابق با مقدار توصیه‌شده رسمی تاکید می‌کند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/23
تعداد بازدید: 251