روشی جدید برای تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه

دانشمندان دانشگاه پکن ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه توسعه دادند.

 دانشمندان چینی از توسعه ابزار آزمایشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان ریه خبر داده‌اند. محققان اظهار کرده‌اند این سیستم هوش مصنوعی ممکن است در تشخیص زودهنگام سرطان ریه در مراحل اولیه یا غربالگری در مقیاس بزرگ نقش مهمی داشته باشد. طی این مطالعه دانشمندان دانشگاه پکن فرایند تعیین توالی آر ان ای تک سلولی(single-cell RNA sequencing) سرطان‌های مختلف ریه در مراحل اولیه را انجام دادند و دریافتند که متابولیسم چربی در انواع مختلف سلولها غیرطبیعی می‌شود. سپس به بررسی و تجزیه و تحلیل مولکول‌های مرتبط با لیپید در پلاسمای گروهی متشکل از 311 شرکت‌کننده که شامل 171 بیمار مبتلا به سرطان سلول ریوی غیرکوچک در مراحل اولیه و 140 فرد سالم بود، پرداختند. دانشمندان با استفاده از یک الگوریتم یادگیری ماشینی، 9 لیپید را که برای تشخیص این سرطان در مراحل اولیه مهم هستند، انتخاب کردند و سپس ابزار تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی خود را ساختند. محققان پس از انجام آزمایشات و بررسی‌های گسترده اعلام کردند که دقت ابزار مذکور بیش از 90 درصد است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، اکثر شرکت‌کنندگانی که سرطان ریه در آنها تشخیص داده شده بود، افراد غیرسیگاری‌ بودند که تومورهای مرحله یک(stage one tumors) داشتند. یین یوکسین (Yin Yuxin) یکی از نویسندگان این مطالعه و استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه پکن، اظهار کرد که استراتژی تشخیصی جدید برای تشخیص زودهنگام این بیماری مفید است. در سال 2021، یین و همکارانش روش‌های تشخیصی متابولیسم تومور مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تشخیص سرطان پانکراس و سرطان مری توسعه داده بودند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/20
تعداد بازدید: 727