ذرات کووید-19 به خارج از اتاق قرنطینه نیز گسترش می‌یابد

 نتایج یک مطالعه نشان می دهد قرنطینه فرد مبتلا به کووید- 19 در یک اتاق خواب برای جلوگیری از سرایت ویروس به دیگر افراد خانه کافی نیست.

 محققان دانشگاه «راتگرز» در نیوجرسی، در این مطالعه متوجه شدند که ذرات ویروس کرونا هم در هوای داخل اتاق فرد مبتلا به کووید- 19 که در خانه خود را قرنطینه کرده است و هم در هوای خارج اتاق این فرد پیدا می شود. هاوارد کیپن استاد دانشکده بهداشت عمومی راتگرز و نویسنده ارشد این مطالعه اظهار کرد داده‌های نمونه‌گیری هوای داخل خانه به وضوح نشان می‌دهد که RNA قابل اندازه‌گیری 2 SARS-CoV در هوای خانه‌های اکثر افراد آلوده، نه تنها در اتاق قرنطینه، بلکه در سایر مناطق خانه آنها وجود دارد. محققان خاطرنشان کردند این موضوع به این دلیل است که بسیاری از افراد آلوده در مدتی که باید خود را قرنطینه کنند، حضور خود را تنها به اتاق قرنطینه محدود نمی کنند و زمان‌های مختلفی را در اتاق مشترک و مجاور نیز سپری می‌کنند. در این مطالعه 11 فرد مبتلا به کووید- 19 مورد بررسی قرار گرفتند که در خانه قرنطینه شده بودند. بسیاری از آنها به شدت به قرنطینه خود در خانه پایبند نبودند، به طوری که هشت فرد در این مطالعه گزارش دادند که تا 14 ساعت از اوقات خود را در اتاق های مشترک خانه سپری کرده اند و پنج نفر از این افراد نیز گزارش دادند که اوقاتی را در سایر مناطق خانه سپری کرده اند. محققان در این مطالعه نمونه هوای اتاق های 11 خانه را که در آنها یکی از افراد خانواده به تازگی به کووید- 19 مبتلا شده بود و خود را در یک اتاق قرنطینه کرده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند. این نمونه‌های هوا  از نظر وجود سه ژن اختصاصی SARS-CoV-2 در ذرات معلق در هوا آنالیز شدند. همچنین از افراد آلوده به کرونا در این مطالعه پرسیده شد که چه مدت زمانی را در اتاق قرنطینه سپری کرده اند. این تجزیه و تحلیل نشان داد که نه تنها در اتاق های قرنطینه بلکه در سایر اتاق های خانه نیز حداقل یکی از سه ژن ویروس کرونا وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، سایر ساکنان چهار خانه از 11 خانه مورد بررسی یا از نظر ابتلا به ویروس کرونا مثبت بودند یا علایم این بیماری  داشتند.

ریحانه مقتدری-واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/16
تعداد بازدید: 193