لیپوپروتئین ها و افزایش ریسک ابتلا به سرطان پروستات

نتایج یک تجزیه و تحلیل جدید، ارتباط بالقوه بین خطر ابتلا به سرطان پروستات و انواع ژنتیکی مرتبط با میزان بالاتر مولکول لیپوپروتئین A، انتقال دهنده کلسترول در خون، را کشف کرده است.

 برخی از عوامل مرتبط با خطر سرطان پروستات نظیر سن بالا را نمی‌توان اصلاح کرد. در عین حال، سایر عوامل پرخطر برای شکل تهاجمی بیماری، مانند سیگار کشیدن و چاقی، به طور بالقوه قابل اصلاح هستند. تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که میزان بالاتر چربی خون نیز ممکن است با افزایش خطر مرتبط باشد. در این صورت، داروهای کاهنده چربی از نظر تئوری می‌توانند خطر سرطان پروستات را کاهش دهند. با این حال، شواهد موجود برای ارتباط بین لیپیدهای خون و سرطان پروستات قطعی نبوده است. برای درک بهتر این ارتباط احتمالی، محققان کالج امپریال لندن ارتباط بین خطر سرطان پروستات و چندین چربی خون را تجزیه و تحلیل کردند: یعنی لیپوپروتئین A، کلسترول LDL، کلسترول HDL، تری گلیسیرید، و آپولیپوپروتئین های A و B . محققان در این مطالعه، تغییرات در توالی DNA افراد را که با میزان مختلف لیپیدها در خون مرتبط است، ارزیابی کردند. سپس آنها بررسی کردند که آیا این گونه‌های ژنتیکی از نظر آماری با خطر سرطان پروستات مرتبط هستند یا خیر. بررسی‌ها نشان داد که انواع ژنتیکی که میزان بالاتر لیپوپروتئین A در خون را پیش‌بینی می‌کنند با خطر بالاتر ابتلاء به سرطان پروستات پیشرفته یا زودرس مرتبط هستند. محققان هیچ ارتباط قابل توجهی برای سایر چربی‌های خون پیدا نکردند. این یافته‌ها این احتمال را مطرح می‌کند که داروهای کاهش‌دهنده لیپوپروتئین A می‌توانند برای کاهش خطر ابتلاء به سرطان پروستات برای برخی افراد تولید شوند.محققان اظهار کردند مطالعه ما نشان می‌دهد افرادی که سطح لیپوپروتئین A خون شأن بالاتر است، ممکن است در معرض خطر بیشتر ابتلاء به سرطان پروستات باشند. تحقیقات بیشتری برای تأیید ارتباط مشاهده شده در این مطالعه ضروری است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/12
تعداد بازدید: 543