اومیکرون مدت طولانی تری روی پلاستیک و پوست زنده می ماند

محققان می گویند که سویه اومیکرون نسبت به سایر انواع کووید19 روی پلاستیک و پوست بیشتر زنده می ماند که می تواند یکی از دلایل احتمالی گسترش سریع این سویه در سراسر جهان باشد.

 محققان دانشگاه پزشکی کیوتو ژاپن، در یک تست آزمایشگاهی، نمونه‌هایی از سویه های مختلف کروناویروس را بر روی قطعات پلاستیک و پوست انسان جمع آوری شده از کالبد شکافی، بکار گرفتند. یک سویه آنقدر زنده ماند که دیگر روی سطح قابل شناسایی نبود. این مطالعه همچنین نشان داد که سویه اومیکرون دارای بالاترین پایداری محیطی در بین سویه های نگران کننده است، که نشان می‌دهد این پایداری بالا ممکن است یکی از عواملی باشد که به سویه اومیکرون اجازه داده است جایگزین نوع دلتا شده و به سرعت گسترش یابد. بر روی پلاستیک، نمونه‌های سویه اومیکرون به طور متوسط 193.5ساعت، کمی بیشتر از 8 روز زنده ماندند. در حالیکه سایر مدت زمان‌های زنده ماندن روی پلاستیک 56 ساعت برای سویه کووید اصلی، 191.3 ساعت برای سویه آلفا، 156.6 ساعت برای سویه بتا، 59.3 ساعت برای سویه گاما و 114 ساعت برای سویه دلتا بود. در نمونه‌های پوست، نمونه‌های اومیکرون به طور متوسط 21.1 ساعت زنده ماندند. میانگین زمان بقا روی پوست برای سایر سویه ها عبارتند از: 8.6 ساعت برای سویه اصلی، 19.6 ساعت برای آلفا، 19.1 ساعت برای بتا، 11 ساعت برای گاما، و 16.8 ساعت برای دلتا. این مطالعه نشان داد که سویه های مختلف نسبت به سویه اصلی کووید مقاومت بیشتری در برابر اتانول داشتند. گفتنی است تمام نمونه‌های کووید پس از قرار گرفتن در معرض مواد ضدعفونی‌کننده حاوی الکل به مدت 15 ثانیه غیرفعال شدند. محققان به شدت شیوه‌های فعلی کنترل عفونت (بهداشت دست) از طریق استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده را توصیه می‌کنند.

ریحانه مقتدری-واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/10
تعداد بازدید: 172