احتمال پایین ابتلا به کرونا از طریق سطوح بیمارستانی

تحقیقات جدید تأیید می‌کند که احتمال ابتلای افراد به کووید19 از سطوح آلوده کم است.

 دکتر «دوریک اندرسون»، نویسنده ارشد از دانشگاه دوک کارولینای شمالی، اظهار کرد در اوایل پاندمی، مطالعاتی وجود داشت که نشان می‌داد کروناویروس می‌تواند برای روزهای زیادی روی سطوح باقی بماند. این بدان معنا نیست که ویروس زنده است. ما متوجه شدیم که تقریباً هیچ ویروس زنده و عفونی روی سطوحی که آزمایش کردیم وجود ندارد. برای این مطالعه، تیم تحقیق نمونه‌هایی را از چندین سطح در اتاق‌های 20 بیمار مبتلا به کووید در بیمارستان دانشگاه دوک طی چند روز بستری، از جمله روزهای 1، 3، 6، 10 و 14 جمع‌آوری کرد. این سطوح شامل نرده‌های تخت، سینک‌ها، قسمت‌های آماده‌سازی پزشکی، رایانه‌های اتاق و دستگیره‌های درب خروجی و همچنین کامپیوترهای ایستگاه پرستاری خارج از اتاق بیماران بود. از 347 نمونه، آزمایش PCR نشان داد که 19 نمونه برای ویروس مثبت بودند. آنها شامل 9 نمونه از نرده‌های تخت، چهار نمونه از سینک، چهار نمونه از کامپیوترهای اتاق، یک نمونه از قسمت آماده‌سازی پزشکی و یک نمونه از دستگیره درب خروجی بودند. بر همین اساس، از 19 نمونه مثبت، 16 مورد در روز اول یا سوم بیماران در بیمارستان جمع‌آوری شده بود. محققان گزارش دادند که 19 نمونه از نظر ویروس عفونی غربالگری شدند و تنها یکی از آنها پتانسیل عفونی بودن را داشت. اندرسون اظهار کرد در حالی که اتاق‌های بیمارستان به طور معمول تمیز می‌شوند، ما می‌دانیم که چیزی به نام محیط استریل کامل وجود ندارد. سوال این است که آیا مقادیر کمی از ذرات ویروسی که روی سطوح شناسایی می‌شوند، می‌توانند باعث عفونت شوند؟ مطالعه ما نشان می‌دهد که این یک حالت انتقال پرخطر نیست. این یافته‌ها مجدداً خاطرنشان می‌کنند که کروناویروس عمدتاً از طریق قطرات تنفسی در هوا پخش می‌شود. او توصیه کرد که مردم باید بر روش‌های اثبات شده پیشگیری از عفونت مانند استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی تمرکز کنند تا قرار گرفتن در معرض ذرات معلق در هوا محدود شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/09
تعداد بازدید: 1360