منیزیم در مقابله با سرطان و تقویت سیستم ایمنی موثر است

سطح منیزیم در خون عامل مهمی در افزایش توانایی سیستم ایمنی برای مقابله با پاتوژن ها و سلول های سرطانی است.

 محققان دانشگاه بازل سوئیس گزارش کرده‌اند که سلول‌های T برای عملکرد مؤثر به مقدار کافی منیزیم نیاز دارند. یافته‌های آنها ممکن است پیامدهای مهمی برای بیماران سرطانی داشته باشد. کمبود منیزیم با بیماری‌های مختلفی مانند عفونت و سرطان مرتبط است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که رشد توده‌های سرطانی در بدن موش‌ها با رژیم غذایی کم منیزیم سریع‌تر گسترش می‌یابد و همچنین دفاع آنها در برابر ویروس‌های آنفلوانزا نیز مختل می‌شود. اکنون، محققان به سرپرستی پروفسور «کریستوف هس»، کشف کرده‌اند که سلول‌های T می‌توانند سلول‌های غیرطبیعی یا عفونی را به طور مؤثر فقط در یک محیط غنی از منیزیم از بین ببرند. به گفته محققان، منیزیم برای عملکرد یک پروتئین سطحی سلول T به نام1 -LFA مهم است. 1-LFA  به عنوان یک محل اتصال عمل می‌کند که نقش کلیدی در فعال سازی سلول‌های T دارد. هس در این باره توضیح می‌دهدبا این حال، در حالت غیرفعال، این محل اتصال در یک ساختار خمیده است و بنابراین نمی‌تواند به طور موثر به سلول‌های عفونی یا غیر طبیعی متصل شود. اینجاست که منیزیم وارد عمل می‌شود. اگر منیزیم به مقدار کافی در مجاورت سلول‌های T وجود داشته باشد، به 1-LFA متصل می‌شود و تضمین می‌کند که در یک موقعیت گسترده و فعال باقی می‌ماند. این واقعیت که منیزیم برای عملکرد سلول‌های T ضروری است، ممکن است یک یافته بسیار مهم برای ایمنی درمانی سرطان مدرن باشد. هدف این درمان‌ها بسیج کردن سیستم ایمنی، به ویژه سلول‌های T سیتوتوکسیک، برای مقابله با سلول‌های سرطانی است. در مدل‌های تجربی، محققان توانستند نشان دهند که پاسخ ایمنی سلول‌های T در برابر سلول‌های سرطانی با افزایش غلظت موضعی منیزیم در تومورها تقویت می‌شود. به منظور تأیید این مشاهدات از نظر بالینی، ما اکنون به دنبال راه‌هایی برای افزایش غلظت منیزیم در تومورها به صورت هدفمند هستیم. با استفاده از داده‌های حاصل از مطالعات قبلی روی بیماران سرطانی، محققان توانستند نشان دهند که درمان‌های ایمنی در بیمارانی که دارای میزان ناکافی منیزیم در خونشان هستند، کمتر مؤثر است. محققان می‌گویند اینکه آیا مصرف منظم منیزیم بر خطر ابتلاء به سرطان تأثیر می‌گذارد یا خیر، سؤالی است که بر اساس داده‌های موجود نمی‌توان به آن پاسخ داد. به عنوان گام بعدی، ما در حال برنامه ریزی مطالعات آینده نگر برای آزمایش اثر بالینی منیزیم به عنوان یک کاتالیزور برای سیستم ایمنی هستیم.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/07
تعداد بازدید: 979