کرونای اُمیکرون در کودکان زیر پنج سال بیماری خفیف‌تری ایجاد می‌کند

یک بررسی جدید نشان می‌دهد سویه اُمیکرون کرونا نسبت به سویه دلتا در کودکان خیلی زیر پنج سال بیماری با شدت کمتری ایجاد می‌کند .

 پژوهشگران در این بررسی داده‌های مربوط به حدود 800000 کودک آمریکایی زیر پنج سال را بازبینی کردند که نخستین عفونت کرونای آنها در فاصله اواخر دسامبر یا اوائل ژانویه رخ داده بود، یعنی هنگامی که اُمیکرون بیش از 90 درصد موارد عفونت‌ها را تشکیل می‌داد. این پژوهشگران پس از در نظر گرفتن عوامل خطرساز دیگر شامل بیماری‌های زمینه‌ای پزشکی و شرایط اجتماعی-اقتصادی دریافتند که کودکان دچار عفونت در موج اُمیکرون در مقایسه با کودکانی در موج دلتا دچار عفونت شده بودند، 67 درصد کمتر در معرض خطر بستری شدن، 68 درصد کمتر در معرض خطر بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه و 71 درصد کمتر در معرض خطر نیاز به دستگاه تنقس مصنوعی بودند. البته این پژوهشگران می‌گویند با توجه به واگیردار بودن بسیار بیشتر سویه اُمیکرون ممکن است شمار کلی موارد مراجعه کودکان به بخش اورژانس، بستری شدن، پذیرش در بخش مراقبت‌ها یویژه و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی در موج اُمیکرون نسبت به موج قبلی دلتا بالاتر باشد. این بررسی که بوسیله پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن رزرو در شهر کلیولند در ایالت اوهایو انجام شده است، همچنین نشان داد که شمار موارد عفونت کرونا چه با سویه دلتا و چه با سویه اُمیکرون در میان کودکان لاتین‌تبار و سیاه‌پوست به طور نامتناسبی بالاتر است و این تفاوت نژادی در عفونت با سویه اُمیکرون حتی بیشتر است. این بررسی که هنوز داده‌های آن در ژورنال‌های پزشکی منتشر نشده است، همچنین نشان می‌دهد میزان کلی عفونت‌ها با سویه اُمیکرون در کودکان زیر پنج سال بالاتر از میزان عفونت‌ها در کودکان بزرگتر و بزرگسالان در همه گروه‌های سنی است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/03
تعداد بازدید: 202